Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Oročena štednja

Ako želite svoj novac oročiti sigurno, na određeni rok i pritom ostvariti atraktivan prinos, Croatia banka nudi oročenu štednju kod koje se mogu odabrati oblik, iznos i rok koji najbolje odgovaraju vašim potrebama.

Svoja slobodna sredstva možete oročiti uz fiksnu kamatnu stopu. Prednost je oročavanja uz fiksnu kamatnu stopu u tome da Banka već pri ugovaranju oročavanja osigurava unaprijed poznat i siguran iznos kamate na kraju oročavanja, neovisno o promjeni kamata na tržištu.

Niže možete provjeriti redovnu ponudu kamatnih stopa na oročenu štednju:

Valuta HRK Fiksna kamatna stopa
1 mj. 3 mj. 6 mj. 12 mj. 13-24 mj. 25-36 mj.
HRK svi iznosi                2,30% 2,80% 3,30% 3,60% 3,70% 3,80%

  

Valuta EUR Fiksna kamatna stopa
1 mj. 3 mj. 6 mj. 12 mj. 13-24 mj. 25-36 mj.
EUR 250,00-5.000,00   1,20% 1,90%  2,30%  2,50%  2,80%  2,90% 
5.000,01-25.000,00 1,30% 2,00% 2,40% 2,70% 2,90% 3,00%
25.000,01-50.000,00 1,40% 2,10% 2,50% 2,80% 3,10% 3,20%
50.000,01 i više 1,60% 2,20% 2,60% 3,00% 3,20% 3,30%

 

Valuta USD Fiksna kamatna stopa
1 mj. 3 mj. 6 mj. 12 mj. 13-24 mj. 25-36 mj.
USD 250,00-12.500 0,60%   0,90%   1,00%  1,30%  1,45% 1,60%
12.500,01-25.000 0,95% 1,25% 1,35%   1,65% 1,80% 1,95%
25.000,01 i više 1,30% 1,60% 1,70% 2,00% 2,15% 2,30%

 

AUD, CAD, CHF, GBP Fiksna kamatna stopa
1 mj. 3 mj. 6 mj. 12 mj. 13-24 mj. 25-36 mj.
250,00-5.000                             0,30%      0,40%     0,50%     0,70%        0,90%     1,00%     
5.000,01-12.500 0,40% 0,55% 0,65% 0,85% 1,05% 1,15%
12.500,01 i više 0,50% 0,70% 0,80% 1,00% 1,20% 1,30%

Iskazane kamatne stope su na godišnjoj razini. Efektivna kamatna stopa jednaka je iskazanoj nominalnoj kamatnoj stopi. Štednja građana osigurana je kod Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) u visini do 100.000,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti po osobi - deponentu. Kod automatskog obnavljanja ugovora o oročavanju depozita novi rok počinje teći datumom isteka prethodnog oročenja, ali po uvjetima koji vrijede na dan isteka oročavanja. Kamatne stope su u primjeni od 01. lipnja 2014. godine.