Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Oročena štednja

Ako želite svoj novac oročiti sigurno, na određeni rok i pritom ostvariti atraktivan prinos, Croatia banka nudi oročenu štednju kod koje se mogu odabrati oblik, iznos i rok koji najbolje odgovaraju vašim potrebama.

Svoja slobodna sredstva možete oročiti uz fiksnu kamatnu stopu. Prednost je oročavanja uz fiksnu kamatnu stopu u tome da Banka već pri ugovaranju oročavanja osigurava unaprijed poznat i siguran iznos kamate na kraju oročavanja, neovisno o promjeni kamata na tržištu.

Štednja građana osigurana je kod Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) u visini do 100.000,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti po osobi - deponentu.

  • Redovnu ponudu kamatnih stopa na oročenu štednju možete provjeriti ovdje.


* Iz redovne ponude kamatnih stopa izdvajamo kamatnu stopu u visini 3,33%, godišnje, fiksna, na oročenja u valuti EUR uz rok oročenja na 24 mjeseca i na 36 mjeseci.

Kamatne stope su u primjeni od 01. travnja 2015. godine.