Najpovoljniji S i Margin krediti
na tržištu

Brokerski poslovi

Croatia banka svojim klijentima pruža investicijske usluge i aktivnosti poslovanja s financijskim instrumentima. Banka je članica Zagrebačke burze d.d. Zagreb te je članica sudionica Središnjega klirinškog depozitarnog društva (SKDD). Banka je ovlaštena investicijske usluge i aktivnosti pružati u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i Zakonom o tržištu kapitala. Prije sklapanja ugovora o brokerskom poslovanju Banka će poduzeti radnje radi utvrđivanja identiteta klijenta. Za vjerodostojnost navedenih osobnih podataka klijent je obvezan priložiti dokumentaciju koju propisuje Banka.

Klijenti svoje naloge za kupnju ili prodaju financijskih instrumenata mogu dati:

  • osobnim dolaskom u Banku, Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb, kao i u podružnicama Banke te telefonskim putem na brojeve telefona:

+ 385 (0)1 2391-603 – davanje naloga telefonom – snima se

+ 385 (0)1 2391-693 – davanje naloga telefonom – snima se

+ 385 (0)1 2391-190 – back office poslovi – skrbništvo – snima se

+ 385 (0)1 2391-185 – back office poslovi – brokeri - snima se

 

Financijski instrumenti moraju biti prvo registrirane s Bankom da bi se moglo pristupiti prodaji.

Klijent od brokera iz Banke dobije zahtjev za registraciju, nakon toga telefonskim pozivom u SKKD (Središnje klirinško depozitarno društvo) – tel. 01 4607 300, uz pomoć „broja zahtjeva“ te svog PIN broja u SKKD, obavlja registraciju s Bankom.

Postupak registracije u SKKD-u (telefonski aparat mora podupirati tonsko biranje):

  • nazvati 01/4607 300
  • nakon uspostavljanja poziva s govornim automatom: birati 1 pa opet 1 (u slučaju problema birati 0 za operatera)
  • unijeti oznaku investitora (broj računa u SKKD-u) i pritisnuti #
  • unijeti PIN i pritisnuti #
  • unijeti broj zahtjeva koji je dobiven od Banke i pritisnuti #.

Nakon što govorni automat potvrdi da su financijski instrumenti registrirani s Bankom potrebno je e-mailom ili telefonom ili osobno dati nalog za prodaju. Nakon uspješne prodaje rok plaćanja na tekući račun nalogodavca – klijenta za prodaju dionica iznosi dva radna dana od dana transakcije kojom je obavljena prodaja.

Banka će nalog za kupnju financijskih instrumenata prihvatiti pod uvjetom da je klijent u korist računa sredstava nalogodavca uplatio sredstva za kupnju i proviziju Banke za uslugu.

Uplate idu u korist računa Croatia banke d.d. Zagreb, HR5124850031300004137, brokerski račun.

Sve do trenutka realizacije naloga za kupnju financijskih instrumenata klijent ima pravo otkazati nalog te izvršiti izmjene u količini i cijeni.

Kod kupnje financijskih instrumenata klijent postaje vlasnik istih drugi radni dan uknjižbom kod SKKD-a, a financijski instrumenti mogu se prodavati odmah nakon kupnje, bez obzira na to što će financijski instrument biti knjižen kasnije.

Banka će klijentu slati sve potvrde, obavijesti, izvješća i ostvarivati svu potrebnu komunikaciju u svezi pružanja investicijskih usluga poštom ili elektroničkom poštom.