Najpovoljniji S i Margin krediti
na tržištu

Brokerski poslovi

Croatia banka svojim klijentima pruža investicijske usluge i aktivnosti poslovanja s financijskim instrumentima. Banka je članica Zagrebačke burze d.d. Zagreb te je članica sudionica Središnjega klirinškog depozitarnog društva (SKDD). Banka je ovlaštena investicijske usluge i aktivnosti pružati u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i Zakonom o tržištu kapitala. Prije sklapanja ugovora o brokerskom poslovanju Banka će poduzeti radnje radi utvrđivanja identiteta klijenta. Za vjerodostojnost navedenih osobnih podataka klijent je obvezan priložiti dokumentaciju koju propisuje Banka.


Najava
: Primjena novih akata u poslovanju s financijskim instrumentima od 27. siječnja 2019. godine.

Klijenti svoje naloge za kupnju ili prodaju financijskih instrumenata mogu dati:

  • osobnim dolaskom u Banku, Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb, kao i u podružnicama Banke te telefonskim putem na brojeve telefona:

+ 385 (0)1 2391-603 – davanje naloga telefonom – snima se

+ 385 (0)1 2391-693 – davanje naloga telefonom – snima se

+ 385 (0)1 2391-190 – back office poslovi – skrbništvo – snima se

+ 385 (0)1 2391-185 – back office poslovi – brokeri - snima se

 

Financijski instrumenti moraju biti prvo registrirane s Bankom da bi se moglo pristupiti prodaji.

Klijent od brokera iz Banke dobije zahtjev za registraciju, nakon toga telefonskim pozivom u SKKD (Središnje klirinško depozitarno društvo) – tel. 01 4607 300, uz pomoć „broja zahtjeva“ te svog PIN broja u SKKD, obavlja registraciju s Bankom.

Postupak registracije u SKKD-u (telefonski aparat mora podupirati tonsko biranje):

  • nazvati 01/4607 300
  • nakon uspostavljanja poziva s govornim automatom: birati 1 pa opet 1 (u slučaju problema birati 0 za operatera)
  • unijeti oznaku investitora (broj računa u SKKD-u) i pritisnuti #
  • unijeti PIN i pritisnuti #
  • unijeti broj zahtjeva koji je dobiven od Banke i pritisnuti #.

Nakon što govorni automat potvrdi da su financijski instrumenti registrirani s Bankom potrebno je e-mailom ili telefonom ili osobno dati nalog za prodaju. Nakon uspješne prodaje rok plaćanja na tekući račun nalogodavca – klijenta za prodaju dionica iznosi dva radna dana od dana transakcije kojom je obavljena prodaja.

Banka će nalog za kupnju financijskih instrumenata prihvatiti pod uvjetom da je klijent u korist računa sredstava nalogodavca uplatio sredstva za kupnju i proviziju Banke za uslugu.

Uplate idu u korist računa Croatia banke d.d. Zagreb, HR5124850031300004137, brokerski račun.

Sve do trenutka realizacije naloga za kupnju financijskih instrumenata klijent ima pravo otkazati nalog te izvršiti izmjene u količini i cijeni.

Kod kupnje financijskih instrumenata klijent postaje vlasnik istih drugi radni dan uknjižbom kod SKKD-a, a financijski instrumenti mogu se prodavati odmah nakon kupnje, bez obzira na to što će financijski instrument biti knjižen kasnije.

Banka će klijentu slati sve potvrde, obavijesti, izvješća i ostvarivati svu potrebnu komunikaciju u svezi pružanja investicijskih usluga poštom ili elektroničkom poštom.