Najpovoljniji S i Margin krediti
na tržištu

Brokerski poslovi

Croatia banka d.d. od 01. studenog 2019.  godine više ne obavlja brokerske poslove.

Banka i dalje obavlja poslove skrbništva nad financijskim instrumentima kao i poslove odobravanja margin i S kredita.