Najpovoljniji S i Margin krediti
na tržištu

Kupnja financijskih instrumenata

Banka će nalog za kupnju financijskih instrumenata prihvatiti pod uvjetom da je klijent u korist računa sredstava nalogodavca uplatio sredstva za kupnju i proviziju Banke za uslugu.

Uplate idu u korist računa Croatia banke d.d. Zagreb, HR5124850031300004137, brokerski račun.

Sve do trenutka realizacije naloga za kupnju financijskih instrumenata klijent ima pravo otkazati nalog te izvršiti izmjene u količini i cijeni.

Kod kupnje financijskih instrumenata klijent postaje vlasnik istih drugi radni dan uknjižbom kod SKKD-a, a financijski instrumenti mogu se prodavati odmah nakon kupnje, bez obzira na to što će financijski instrument biti knjižen kasnije.

Banka će klijentu slati sve potvrde, obavijesti, izvješća i ostvarivati svu potrebnu komunikaciju u svezi pružanja investicijskih usluga poštom ili elektroničkom poštom.