Najpovoljniji S i Margin krediti
na tržištu

Margin krediti

Banka odobrava kratkoročne kunske kredite, margin kredite, za namjensku kupnju financijskih instrumenata. Korisnici margin kredita mogu biti fizičke i pravne osobe.

 

MARGIN KREDITI kratkoročni, 12 mj. MODEL I MODEL II MODEL III
IZNOS KREDITA 20.000 - 10.000.000 najveći dopušteni iznos kredita 100% tržišne vrijednosti 200% tržišne vrijednosti 300% tržišne vrijednosti
OMJER KREDITA I VRIJEDNOST PORTFELJA   1:1 2:1 3:1
PORTFELJ KREDIT KOEFICIJENT   2,0 1,5 1,33
MARGIN CALL pad vrijednosti portfelja u odnosu na početnu vrijednost 1,8 1,35 1,2
PODMIRENJE rok za uplatu, doregistraciju ili smanjenje kredita 24 h 24 h 16 h
POTREBNE DIONICE* odnosi se na A1, A i B grupu A1, A i B A1, A A1
TROŠAK ODOBRENJA jednokratno 0,30% 0,30% 0,30%
KAMATNA STOPA godišnja, fiksna klijenti Banke 7,2% 7,2% 7,2%
klijenti drugog invest. društva 7,5% 7,5% 7,5%
MOGUĆNOST REVOLVING KREDITA   da da da
KAMATNA STOPA revolving kredit klijenti Banke 7,7% 7,7% 7,7%
klijenti drugog invest. društva 8,0% 8,0% 8,0%
Kamata se obračunava i naplaćuje mjesečno
ISPLATA NOVČANIH SREDSTAVA /ODREGISTRACIJA koeficijent portfelj/kredit >2,0 >1,5 >1,33
Kreditna sposobnost korisnika kredita se ne utvrđuje
Naknada za prijevremenu otplatu se ne naplaćuje
INSTRUMENTI OSIGURANJA
  • svi fin. instrumenti i novčana sredstva na skrbništvu
  • izjava o margin callu
  • zadužnica