Najpovoljniji S i Margin krediti
na tržištu

Korporativne akcije

Ako Banka nije primila neopozivu instrukciju s izričitom uputom o postupanju od klijenta ili ovlaštenog posrednika do krajnjeg roka utvrđenog od Banke (u obavijesti) za poslove sudjelovanja na skupštinama, u tom slučaju Banka kao skrbnik neće postupiti po korporativnoj akciji.