Najpovoljniji S i Margin krediti
na tržištu

Riznica

Riznica je jedna od ključnih organizacijskih jedinica Banke koja svakodnevno upravlja likvidnošću, deviznom pozicijom Banke, sudjeluje na domaćim i inozemnim tržištima novca, deviznim tržištima i tržištima kapitala. Riznica uzima i plasira kunske i devizne depozite te na taj način upravlja kunskom i deviznom likvidnošću Banke. Također, riznica trguje deviznom efektivom vodeći brigu o pravodobnoj opskrbi svih poslovnica Banke. Trgovanje devizama obavlja se na međubankarskom tržištu, a s ciljem upravljanja i održavanja devizne pozicije Banke te za svrhu zarade od trgovanja.

Klijenti riznice su banke, mirovinski i investicijski fondovi, nebankarske financijske institucije, pravni subjekti različitih veličina i organizacijskog oblika, a putem poslovne mreže pristup povlaštenim uvjetima imaju i fizičke osobe.

Poslovi riznice

  • planiranje i upravljanje likvidnošću Banke
  • upravljanje deviznom pozicijom Banke
  • trgovanje rizničnim proizvodima za svoje i potrebe svojih klijenata
  • pružanje informacija s financijskih tržišta
  • održavanje monetarnih mjera
  • praćenje i poštovanje zakonskih propisa HNB-a
  • kreiranje tečajne liste Banke
  • trgovanje efektivnim stranim i domaćim novcem za Banku te organiziranje opskrbe poslovnica gotovinom
  • trgovanje dužničkim vrijednosnim papirima na primarnom i sekundarnom tržištu
  • promptne FX transakcije i FX SPOT transakcije.