Najpovoljniji S i Margin krediti
na tržištu

Riznica

Riznica je jedna od ključnih organizacijskih jedinica Banke koja svakodnevno upravlja likvidnošću, deviznom pozicijom Banke, sudjeluje na domaćim i inozemnim tržištima novca, deviznim tržištima i tržištima kapitala. Riznica uzima i plasira međubankarske kredite i depozite te na taj način upravlja likvidnošću Banke. Također, riznica trguje deviznom gotovinom vodeći brigu o pravodobnoj opskrbi svih poslovnica Banke. Trgovanje devizama obavlja se na međubankarskom tržištu, a s ciljem upravljanja i održavanja devizne pozicije Banke te za svrhu ostvarenja rezultata od trgovanja.

Klijenti riznice su banke, mirovinski i investicijski fondovi, nebankarske financijske institucije, pravni subjekti različitih veličina i organizacijskog oblika, a putem poslovne mreže pristup povlaštenim uvjetima imaju i fizičke osobe.

Poslovi riznice:

• planiranje i upravljanje likvidnošću Banke
• upravljanje deviznom pozicijom Banke
• trgovanje rizničnim proizvodima za potrebe Banke
• pružanje informacija s financijskih tržišta
• održavanje monetarnih mjera
• praćenje i poštovanje regulatornih propisa
• kreiranje tečajne liste Banke
• trgovanje stranim i domaćim gotovim novcem za Banku te organiziranje opskrbe poslovnica gotovinom
• kupnja dužničkih vrijednosnih papira na primarnom i sekundarnom tržištu
• promptne FX transakcije i FX SPOT transakcije.