Najpovoljniji S i Margin krediti
na tržištu

Dogovorite povoljniji tečaj

Za kupoprodaju deviza – spot poslove nudimo mogućnost ugovaranja povoljnijeg tečaja za veće iznose.

Kontaktirajte nas:

Jasna Ivanić, tel. +385 1 2391 690, e-mail: jasna.ivanic@croatiabanka.hr

Krešimir Rehak, tel. +385 1 2391 620, e-mail: kresimir.rehak@croatiabanka.hr