Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Informativni izračun

Informativni prikaz anuiteta i efektivne kamatne stope (u EUR)
KLIJENTI 8,50 %
Iznos kredita 3 g 5 g 10 g 15 g 20 g
5.000 157,84 102,58 61,99 49,24 43,39
10.000 315,68 205,17 123,99 98,47 86,78
20.000 631,35 410,33 247,97 196,95 173,56
40.000 1.262,70 820,66 495,94 393,90 347,13
70.000 2.209,73 1.436,16 867,90 689,32 607,48
100.000 3.156,75 2.051,65 1.239,86 984,74 867,82
120.000 3.788,10 2.461,98 1.487,83 1.181,69 1.041,39
150.000 4.735,13 3.077,48 1.859,79 1.477,11 1.301,73
EKS 8,99% 8,94% 8,89% 8,88% 8,87%
Naknada: 1,50%, max. 2.400 kn

 

Informativni prikaz anuiteta i efektivne kamatne stope (u EUR)
NEKLIJENTI 9,00 %
Iznos kredita 3 g 5 g 10 g 15 g 20 g
5.000 159,00 103,79 63,34 50,71 44,99
10.000 318,00 207,58 126,68 101,43 89,97
20.000 635,99 415,17 253,35 202,85 179,95
40.000 1.271,99 830,33 506,70 405,71 359,89
70.000 2.225,98 1.453,08 886,73 709,99 629,81
100.000 3.179,97 2.075,84 1.266,76 1.014,27 899,73
120.000 3.815,97 2.491,00 1.520,11 1.217,12 1.079,67
150.000 4.769,96 3.113,75 1.900,14 1.521,40 1.349,59
EKS 9,53% 9,48% 9,44% 9,42% 9,41%
Naknada: 2,00%, max. 2.400 kn

 *EKS=efektivna kamatna stopa

 Reprezentativni primjeri ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova (u EUR)
  KLIJENTI BANKE ZA KORISNIKE KOJI NISU KLIJENTI BANKE
Iznos kredita(glavnice) 100.000,00  100.000,00
Kamata za razdoblje otplate kredita  108.977,68  116.672,56
Interkalarna kamata  698,63  739,73
Naknada za obradu kredita  314,25  314,25
Ukupan iznos za plaćanje  209.990,56  217.726,54
Mjesečni anuitet   867,82  899,73
   izračunato po kamatnoj stopi 8,50% (EKS 8,89%), na rok otplate 20 godina, naknada za obradu zahtjeva 2.400 kn, uz pretpostavku isplate kredita 1.1. i plaćanje interkalarne kamate 31.1.  izračunato po kamatnoj stopi 9,00% (EKS 9,43%), na rok otplate 20 godina, naknada za obradu zahtjeva 2.400 kn, uz pretpostavku isplate kredita 1.1. i plaćanje interkalarne kamate 31.1.