Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Krediti za pripremu turističke sezone

Krediti za financiranje turističke sezone na raspolaganju su individualnim turističkim djelatnicima ili građanima koji se bave iznajmljivanjem smještajnih ili turističkih kapaciteta i pružanjem turističkih usluga. 

Korisnici kredita Individualni turistički djelatnici ili građani koji se bave iznajmljivanjem smještajnih ili turističkih kapaciteta i pružanjem turističkih usluga (privatni iznajmljivači)
Iznos kredita 5.000 do 75.000 kuna
Namjena kredita za financiranje pripreme turističke sezone, odnosno financiranje nabavke robe i usluga (nabava potrošnog inventara, financiranje tekućeg održavanja interijera i eksterijera, nabavke hrane i pića) i ostale aktivnosti u svrhu pripreme turističke sezone
Rok i način korištenja:

Kredit se isplaćuje u kunama.
Rok korištenja kredita je do 30.6. tekuće godine

Kredit se isplaćuje na račun Korisnika kredita otvoren u Banci.

Rok i način otplate:

Mogućnost otplate kredita na dva načina:

  • kredit se otplaćuje u tri jednake rate, prva rata dospijeva 31.7.2016.godine, druga 31.8.2016.godine, a posljednja 30.9.2016.godine
  • kredit se otplaćuje jednokratno, 30.9.2016.godine
Kamatna stopa: 6,00% godišnje, fiksna, za korisnike kredita koji otplaćuju kredit u 3 mjesečne rate
6,50% godišnje, fiksne, za korisnike kredita koji otplaćuju kredit jednokratno
Naknada: 0,70% odobrenog iznosa kredita
Naknada se naplaćuje jednokratno uplatom korisnika kredita ili od iznosa odobrenog kredita najkasnije prilikom prvog korištenja kredita.

Instrumenti osiguranja:

•    Izjava o suglasnosti o zapljeni primanja korisnika kredita, sudužnika (ako ga ima) solemnizirana kod javnog bilježnika
•    Bjanko zadužnica korisnika kredita i sudužnika (ako ga ima) uvećana za minimalno 20% od iznosa kredita solemnizirana kod javnog bilježnika

Izjava o suglasnosti o zapljeni primanja korisnika kredita i/ili sudužnika nije potrebna za tražitelje kredita-individualne iznajmljivače u turizmu koji svoje prihode ostvaruju isključivo iznajmljivanjem turističkih kapaciteta.

Banka zadržava pravo po potrebi zatražiti i dodatne instrumente osiguranja u skladu s Pravilnikom o postupku odobravanja plasmana i vođenja kreditnih spisa i preuzetih potencijalnih obveza za građane.

Opća dokumentacija:

• Rješenje o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, izdano od strane županijskog Ureda državne uprave-Služba za gospodarstvo
• Rješenje o utvrđenim minimalnim uvjetima i kategoriji objekta (Rješenje o kategorizaciji)
• Potvrda ureda Turističke zajednice, pod čijom se nadležnošću nalaze turistički kapaciteti klijenta, o ukupno ostvarenom broju noćenja u prethodne dvije godine i plaćenoj boravišnoj pristojbi
• Potvrda Porezne uprave o nepostojanju dugovanja prema državi
• Originalni računi/predračuni trgovaca ili troškovnik radova
• Izvadak iz zemljišne knjige (elektronski)
• Preslike osobnih iskaznica svih sudionika u kreditu
• Evidencija o Prometu (obrazac EP) za dvije prethodne godine 
• Iznos plaćene članarine TZ za dvije prethodne godine 


 

Informativan prikaz rate i efektivne kamatne stope

1. Primjer - kredit se otplaćuje u tri jednake rate                

Kamatna stopa             6,00%, fiksna
Iznos kredita u kn Iznos rate               EKS     
10.000 3.333,33 7,97%
25.000 8.333,33 7,97%
50.000 16.666,66 7,97%
75.000 25.000,00 7,97%

Naknada: 0,70%            


 2. Primjer - kredit se otplaćuje jednokratno 

Kamatna stopa          6,50%, fiksna
Iznos kredita u kn                        Ukupan iznos za plaćanje (sa      naknadom)                      EKS
10.000 10.393,22 8,23%
25.000 25.983,06 8,23%
50.000 51.966,12 8,23%
75.000 77.949,18 8,23%

 Naknada: 0,70%      
 Pretpostavka isplate kredita 01.04.2016., kredit se otplaćuje jednokratno            30.09.2016. godine.