Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Dokumentacija

Opća dokumentacija:

• Rješenje o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, izdano od strane županijskog Ureda državne uprave-Služba za gospodarstvo
• Rješenje o utvrđenim minimalnim uvjetima i kategoriji objekta (Rješenje o kategorizaciji)
• Potvrda ureda Turističke zajednice, pod čijom se nadležnošću nalaze turistički kapaciteti klijenta, o ukupno ostvarenom broju noćenja u prethodne dvije godine i plaćenoj boravišnoj pristojbi
• Potvrda Porezne uprave o nepostojanju dugovanja prema državi
• Originalni računi/predračuni trgovaca ili troškovnik radova
• Izvadak iz zemljišne knjige (elektronski)
• Preslike osobnih iskaznica svih sudionika u kreditu
• Evidencija o Prometu (obrazac EP) za dvije prethodne godine 
• Iznos plaćene članarine TZ za dvije prethodne godine