Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Informativni izračun

Informativan prikaz rate i efektivne kamatne stope

1. Primjer - kredit se otplaćuje u tri jednake rate                

Kamatna stopa             6,00%, fiksna
Iznos kredita u kn Iznos rate               EKS     
10.000 3.333,33 7,97%
25.000 8.333,33 7,97%
50.000 16.666,66 7,97%
75.000 25.000,00 7,97%

Naknada: 0,70%            


 2. Primjer - kredit se otplaćuje jednokratno 

Kamatna stopa          6,50%, fiksna
Iznos kredita u kn                        Ukupan iznos za plaćanje (sa      naknadom)                      EKS
10.000 10.393,22 8,23%
25.000 25.983,06 8,23%
50.000 51.966,12 8,23%
75.000 77.949,18 8,23%

 Naknada: 0,70%      
 Pretpostavka isplate kredita 01.04.2016., kredit se otplaćuje jednokratno            30.09.2016. godine.