Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Instrumenti osiguranja

Zalog namjenski oročenog novčanog depozita korisnika kredita ili drugih osoba reguliran Ugovorom o namjenski oročenom depozitu-pologu koji mora biti oročen minimalno 1 dan dulje od krajnjeg roka dospijeća kredita. Ugovorena kamata na depozit obračunava se i pripisuje depozitu i ista se ne može isplaćivati vlasniku depozita prije isteka ugovorenog roka dospijeća depozita, odnosno prije podmirenja svih obveza po odobrenom lombardnom kreditu ili nekom drugom plasmanu za čije osiguranje je položen depozit.

Zalog postojećeg nenamjenski oročenog depozita korisnika kredita ili drugih osoba koji se provodi blokadom prava raspolaganja nenamjenski oročenog depozita-pologa, evidentiranjem broja Ugovora o nenamjenski oročenom depozitu-pologu u Ugovoru o kreditu i sklapanjem Aneksa Ugovora o nenamjenski oročenom depozitu-pologu kojim se određuje namjena depozita.