Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Informativni izračun

Informativan prikaz anuiteta i efektivne kamatne stope u kn
KLIJENTI 6,75 % - promjenjiva kamatna stopa
Iznos kredita 2 g 4 g 6 g 8 g 10 g
10.000 446,59 238,30 169,29 135,10 114,82
50.000 2.232,97 1.191,52 846,46 675,48 574,12
75.000 3.349,45 1.787,28 1.269,69 1.013,22 861,18
100.000 4.465,93 2.383,04 1.692,92 1.350,96 1.148,24
150.000 6.698,90 3.574,56 2.539,38 2.026,45 1.722,36
200.000 8.931,87 4.766,09 3.385,84 2.701,93 2.296,48
EKS 7,46% 7,23% 7,15% 7,11% 7,08%
Naknada: 1,50%, max. 1.000 kn, odnosno 2.400 kn (nekretnina)

 

Informativan prikaz anuiteta i efektivne kamatne stope u kn
NEKLIJENTI 7,50 % - promjenjiva kamatna stopa
Iznos kredita 2 g 4 g 6 g 8 g 10 g
10.000 450,00 241,79 172,90 138,84 118,70
50.000 2.249,98 1.208,95 864,51 694,19 593,51
75.000 3.374,97 1.813,42 1.296,76 1.041,29 890,26
100.000 4.499,96 2.417,89 1.729,01 1.388,39 1.187,02
150.000 6.749,94 3.626,84 2.593,52 2.082,58 1.780,53
200.000 8.999,92 4.835,78 3.458,02 2.776,77 2.374,04
EKS 8,27% 8,04% 7,95% 7,91% 7,89%
Naknada: 2,00%, max. 1.000 kn, odnosno 2.400 kn (nekretnina)

 

Reprezentativni primjeri ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova u kn
  KLIJENTI BANKE ZA KORISNIKE KOJI NISU KLIJENTI BANKE
Iznos kredita (glavnice) 100.000,00 100.000,00
Kamata za razdoblje otplate kredita 37.788,98 42.442,01
Interkalarna kamata 536,30 595,89
Naknada za obradu kredita 1.000,00 1.000,00
Ukupan iznos za plaćanje 139.325,28 144.037,90
Mjesečni anuitet 1.148,24 1.187,02
 

izračunano po kamatnoj stopi 6,75% (EKS 7,20%), na rok otplate 10 godina, naknada za obradu zahtjeva 1.000 kn (instrument osiguranja nije nekretnina), uz pretpostavku isplate kredita 1.1. i plaćanje interkalarne kamate 31.1.

Izračunano po kamatnoj stopi 7,50% (EKS 8,01%), rok otplate 10 godina, naknada za obradu zahtjeva 1.000 kn (instrument osiguranja nije nekretnina) uz pretpostavku isplate kredita 1.1. i plaćanje interkalarne kamate 31.1.