Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Informativni izračun

 

Informativni prikaz anuiteta i efektivne kamatne stope (u EUR)
KLIJENTI 6,29%, fiksna kamatna stopa 6,79%,  promjenjiva 
Iznos kredita 3 g 5 g 7 g 9 g   10 g 11 g  12 g  15 g 
10.000 305,54 194,68 147,48 121,50 112,48 107,74 101,72 88,71 
EKS 7,42% 7,14% 7,01% 6,94% 6,91% 7,42%  7,40%  7,36% 
25.000 763,84 486,70  368,70 303,74 281,21 269,36  254,31  221,78 
EKS 6,95% 6,80% 6,73%  6,69% 6,68% 7,20%  7,19%  7,17%
Naknada: 1,00%, max. 1.000 kn, mjesečna naknada za tekući račun 7,00 kn

 

Informativni prikaz anuiteta i efektivne kamatne stope (u EUR)
NEKLIJENTI 6,99%, fiksna kamatna stopa 7,49%, promjenjiva   
Iznos kredita 3 g 5 g 7 g 9 g  10 g  11 g  12 g  15 g 
10.000 308,73 197,96 150,88 125,01  116,06  111,43  105,47  92,64
EKS  7,96% 7,68%  7,55%   7,49% 7,46%  7,98%   7,97%  7,93%
25.000 771,81 494,91 377,19 312,53  290,14  278,57  263,67  231,61
EKS 7,61% 7,46% 7,40%  7,36% 7,35%   7,88%  7,87%  7,85%
Naknada: 1,00%, max. 1.000 kn

 *EKS= efektivna kamatna stopa

Reprezentativni primjer ukupnih troškova kredita
 Instrumenti osiguranja kredita BEZ JAMACA JAMAC/JAMCI  DEPOZIT/POLICA 
Glavnica kredita (EUR) 10.000,00 25.000,00 15.000,00
Rok otplate (godina) 5 15  10 
Redovna kamatna stopa 6,29% 6,79%  6,29% 
Efektivna kamatna stopa (EKS) 7,14% 7,17%  7,53% 
Visina mjesečnog anuiteta (EUR) 194,68 221,78 168,72
Kamata za razdoblje otplate kredita (EUR) 1.680,75 14.921,00 5.246,75
Interkalarna kamata (EUR) 51,70 139,52 77,55
Naknada za obradu kredita (EUR) 100,00 132,25 132,25
Mj. naknada za vođenje tek. računa (kn) 7,00  7,00  7,00 
Ukupan iznos za plaćanje (EUR) 11.888,08 40.359,66 20.567,81

 *depozit 20%, kamatna stopa na depozit 0,10%