Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Informativni izračun

Informativni prikaz anuiteta i efektivne kamatne stope (u EUR)
KLIJENTI 5,70%, fiksna kamatna stopa 5,90%,  promjenjiva 
Iznos kredita 5 g 6 g 7 g 9 g   10 g 11 g  12 g  15 g 
50.000  959,68 821,58  723,26  592,90  547,60  515,81  485,34  419,23 
EKS 6,39% 6,34% 6,31% 6,26% 6,24% 6,43%  6,42%  6,39% 
75.000  1.439,52 1.232,37  1.084,89  889,35  821,40  773,71  728,01  628,85 
EKS 6,21% 6,18% 6,16% 6,12% 6,11% 6,31% 6,30%  6,28%
EKS izračunat uz sljedeće troškove: procjena nekretnine 330,00 EUR (jednokratno), premija osiguranja nekretnine 52,00 EUR (godišnje), mjesečna naknada za TR 7,00 kn

 

Informativni prikaz anuiteta i efektivne kamatne stope (u EUR)
NEKLIJENTI 6,00%, fiksna kamatna stopa 6,20%, promjenjiva   
Iznos kredita 5 g 6 g 7 g 9 g  10 g  11 g  12 g  15 g 
50.000 966,64 828,64 730,43 600,29  555,10  523,46  493,12  427,35
EKS  6,67% 6,62%  6,58%   6,53% 6,51%  6,71%   6,70%  6,67%
75.000 1.449,96 1.242,97 1.095,64 900,43 832,65  785,20  739,67  641,03
EKS 6,50% 6,47% 6,45%  6,41% 6,40%   6,60%  6,59%  6,57%
EKS izračunat uz sljedeće troškove: procjena nekretnine 330,00 EUR (jednokratno), premija osiguranja nekretnine 52,00 EUR (godišnje)

* EKS=efektivna kamatna stopa

Reprezentativni primjer ukupnih troškova kredita
Glavnica kredita (EUR) 50.000,00
Rok otplate (godina) 15 
Redovna kamatna stopa 5,90% 
Efektivna kamatna stopa (EKS) 6,39% 
Visina mjesečnog anuiteta (EUR) 419,23
Kamata za razdoblje otplate kredita (EUR) 25.461,92
Interkalarna kamata (EUR) 242,47
Naknada za obradu kredita (EUR) 0,00
Mj. naknada za vođenje tek. računa (kn) 7,00 
Trošak procjene vrijednosti nekretnine (jednokratno u EUR) 330,00
Premija osiguranja nekretnine (godišnje u EUR) 52,00
Ukupan iznos za plaćanje (EUR) 76.981,28