Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Informativni izračun

 

Informativni prikaz anuiteta i efektivne kamatne stope (u EUR)
KLIJENTI 6,49 %, fiksna kamatna stopa       6,99%, promjenjiva 
Iznos kredita 3 g 5 g 7 g 9 g   10 g 11 g   12 g 15 g 
5.000 153,22 97,81 74,22 61,25 56,75  54,39 51,39  44,91 
10.000 306,44 195,61 148,45 122,50  113,50  108,79  102,78  89,83
20.000 612,89 391,23 296,89 244,99 226,99  217,58  205,57  179,65
30.000 919,33 586,84 445,34 367,49 340,49  326,37  308,35  269,48
50.000 1.532,22 978,07 742,23 612,48  567,49  543,94  513,92  449,13
70.000 2.145,11 1.369,30 1.039,12 857,47 794,48  761,52  719,49  628,79
80.000 2.451,56 1.564,92 1.187,57 979,96 907,98  870,31  822,28  718,62
100.000 3.064,45 1.956,15 1.484,46  1.224,95 1.134,97  1.087,89  1.027,85  898,27
EKS 6,89% 6,82% 6,78% 6,76%  6,75%   7,29%  7,28%  7,27%
Naknada: 1,00%, max. 2.400 kn

 

Informativni prikaz anuiteta i efektivne kamatne stope (u EUR)
NEKLIJENTI 7,49 %, fiksna kamatna stopa     7,99%, promjenjiva   
Iznos kredita 3 g 5 g 7 g 9 g  10 g   11 g 12 g  15 g 
5.000 155,51 100,17 76,67 63,78 59,32 57,05   54,10 47,75 
10.000 311,02 200,33 153,33 127,56 118,65  114,10  108,19  95,51
20.000 622,03 400,66 306,67 255,12 237,30  228,20  216,38  191,01
30.000 933,05 601,00 460,00 382,68 355,95  342,30  324,57  286,52
50.000 1.555,08 1.001,66 766,67 637,79 593,25  570,50  540,95  477,54
70.000 2.177,11 1.402,32 1.073,33 892,91 830,55 798,70  757,33  668,55
80.000 2.488,13 1.602,66 1.226,67 1.020,47 949,20  912,81  865,52  764,06
100.000 3.110,16 2.003,32 1.533,33 1.275,59 1.186,50  1.141,01  1.081,90  955,07
EKS 8,43% 8,18% 8,07%  8,01% 7,99%   8,51%  8,50%  8,46%
Naknada: 1,00%, max. 2.400 kn

  *EKS=efektivna kamatna stopa

Reprezentativni primjeri ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova (u EUR)
  KLIJENTI BANKE ZA KORISNIKE KOJI NISU KLIJENTI BANKE
Iznos kredita(glavnice) 20.000,00  20.000,00
Kamata za razdoblje otplate kredita 5.692,01 6.647,25 
Interkalarna kamata 102,85 118,69 
Naknada za obradu kredita 131,24 131,24
Ukupan iznos za plaćanje 25.926,10 26.897,18
Mjesečni anuitet  267,63 277,58
   izračunato po kamatnoj stopi 6,49% (EKS 6,97%), na rok otplate 8 godina, naknada za obradu zahtjeva 1.000 kn (instrument osiguranja nije nekretnina), uz pretpostavku isplate kredita 1.4. i plaćanje interkalarne kamate 30.4.  izračunato po kamatnoj stopi 7,49% (EKS 8,04%), na rok otplate 8 godina, naknada za obradu zahtjeva 1.000 kn (instrument osiguranja nije nekretnina), uz pretpostavku isplate kredita 1.4. i plaćanje interkalarne kamate 30.4.