Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Informativni izračun

Informativni prikaz anuiteta i efektivne kamatne stope (u kn)
KLIJENTI 6,99%, fiksna kamatna stopa 7,29%,  promjenjiva 
Iznos kredita 3 g 5 g 7 g 9 g   10 g 11 g  12 g  15 g 
75.000 2.315,44 1.484,74 1.131,58 937,59 870,43  827,75  782,93  686,34
EKS 8,18% 7,89% 7,76% 7,69%  7,66%  7,96% 7,94%   7,89%
230.000 7.100,68  4.553,19 3.470,19  2.875,28   2.669,31  2.538,45  2.400,98  2.104,77
EKS 7,61% 7,49% 7,43% 7,40%  7,39%   7,70%  7,69%  7,67%
Naknada: 1,00%, max. 1.000 kn, mjesečna naknada za tekući račun 7,00 kn

 

Informativni prikaz anuiteta i efektivne kamatne stope (u kn)
NEKLIJENTI 7,49%, fiksna kamatna stopa 7,79%, promjenjiva   
Iznos kredita 3 g 5 g 7 g 9 g  10 g  11 g  12 g  15 g 
75.000 2.332,62 1.502,49 1.150,00  956,69  889,87  847,70  803,23  707,68
EKS  8,50% 8,22%  8,09%   8,03% 8,00%  8,31%   8,29%  8,26%
230.000 7.153,37 4.607,64 3.526,67 2.933,86  2.728,94  2.599,62  2.463,23  2.170,21
EKS 8,08% 7,96% 7,90%  7,87% 7,86%   8,18%  8,17%  8,15%
Naknada: 1,00%, max. 1.000 kn

  *EKS=efektivna kamatna stopa

Reprezentativni primjer ukupnih troškova kredita (u kn)
 Instrumenti osiguranja kredita BEZ JAMACA JAMAC/JAMCI  DEPOZIT/POLICA 
Glavnica kredita 75.000,00 200.000,00  100.000,00 
Rok otplate (godina) 5 15  10 
Redovna kamatna stopa  6,99% 7,29%  6,99% 
Efektivna kamatna stopa (EKS) 7,89% 7,69%  8,47% 
Visina mjesečnog anuiteta 1.484,74  1.830,24  1.160,57 
Kamata za razdoblje otplate kredita 14.084,13  129.442,65  39.268,23 
Interkalarna kamata 430,89 1.198,36  574,52 
Naknada za obradu kredita 750,00 1.000,00  1.000,00 
Mj. naknada za vođenje tek. računa 7,00  7,00  7,00 
Ukupan iznos za plaćanje 90.685,02 332.901,01  141.682,75 

 *depozit 20%, kamatna stopa na depozit 0,10%