Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Informativni izračun

Informativni prikaz anuiteta i efektivne kamatne stope u EUR
KLIJENTI BANKE - 8,50%
Iznos kredita 2 g. 3 g. 4 g.
1.000 45,46 31,57 24,65
2.000 90,91 63,14 49,30
3.000 136,37 9,94 73,94
4.000 181,82 126,27 98,59
EKS 9,86% 9,56% 9,39%
Naknada: 1,00%

 

Informativni prikaz anuiteta i efektivne kamatne stope u EUR
ZA KORISNIKE KOJI NISU KLIJENTI BANKE - 9,00%
Iznos kredita 2 g. 3 g. 4 g.
1.000 45,68 31,8 24,89
2.000 91,37 63,6 49,77
3.000 137,05 95,4 74,66
4.000 182,74 127,2 99,54
EKS 10,41% 10,10% 9,94%
Naknada: 1,00%

 

Reprezentativni primjeri ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova (u EUR)
  ZA KLIJENTE BANKE * ZA KORISNIKE KOJI NISU KLIJENTI BANKE **
Iznos kredita (glavnice) 4.000,00 4.000,00
Kamata za razdoblje otplate kredita 732,48 777,93
Interkalarna kamata 27,95 29,59
Naknada za obradu kredita 40,00 40,00
Ukupan iznos za plaćanje 4.800,43 4.847,52
Mjesečni anuitet 98,59 99,54
  Izračunano prema kamatnoj stopi od 8,50% (EKS 9,39%), na rok otplate od 4 godine, naknada za obradu zahtjeva 1,00%, uz pretpostavku isplate kredita 1. 1. i plaćanje interkalarne kamate 31. 1. Izračunano prema kamatnoj stopi od 9,00% (EKS 9,94%), na rok otplate od 4 godine, naknada za obradu zahtjeva 1,00%, uz pretpostavku isplate kredita 1.1. i plaćanje interkalarne kamate 31. 1.