Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Instrumenti osiguranja

 Za iznos kredita od 75.000,01 do 1.000.000,00 kuna:

•  založno pravo na nekretnini najmanje u omjeru 1:2 iznosa plasmana i procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine uz policu osiguranja nekretnine od požara i drugih opasnosti vinkulirane u korist Banke do otplate kredita
ili
založno pravo na nekretnini najmanje u omjeru 1:1,70 iznosa plasmana i procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine uz policu osiguranja nekretnine od požara i drugih opasnosti vinkulirane u korist Banke do otplate kredita, te
Polica osiguranja života za slučaj smrti i doživljenja (mješovito osiguranje) s ugovorenom osiguranom svotom u visini 20% odobrenog iznosa kredita
ili
založno pravo na nekretnini najmanje u omjeru 1:1,70 iznosa plasmana i procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine uz policu osiguranja nekretnine od požara i drugih opasnosti vinkulirane u korist Banke do otplate kredita, te
Polica osiguranja života za slučaj smrti u visini 30% odobrenog iznosa kredita
ili
založno pravo na nekretnini najmanje u omjeru 1:1 iznosa plasmana i procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine uz policu osiguranja nekretnine od požara i drugih opasnosti vinkulirane u korist Banke do otplate kredita, te
jedan kreditno sposoban jamac s pojedinačnom ili dva kreditno sposobna jamca sa zajedničkom kreditnom sposobnošću
sudužnik ( 1 ili više, ovisno o kreditnoj sposobnosti dužnika)

• Obvezni instrumenti osiguranja

Za iznos kredita do 75.000,00 kuna:

• Obvezni instrumenti osiguranja

Obvezni instrumenti osiguranja su:

•    Izjava o suglasnosti o zapljeni primanja korisnika kredita, sudužnika (ako ga ima) i jamca - platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
• zadužnica korisnika kredita s jamstvom jamca - platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
• zadužnica sudužnika (ako ga ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
• 2 (dvije) bjanko mjenice korisnika kredita vlastite, trasirane, akceptirane, žirirane od strane sudužnika (ako ga ima) i jamca - platca (ako ga/ih ima) s klauzulom “bez protesta” uz mjenično očitovanje


Krediti bez jamaca NE odobravaju se sljedećim tražiteljima kredita:

• Umirovljenicima
 - ukoliko su u trenutku konačne otplate kredita stariji od 70 godina

• Osobama zaposlenima na plovnim objektima (brodovima i platformama) na temelju ugovora o radu zaključenog s inozemnim poslodavcem/agencijom i osobama zaposlenima u inozemstvu     


Polica životnog osiguranja
zaključuje se na rok otplate kredita i vinkulira u korist Banke. Premija osiguranja se naplaćuje jednokratno ili kroz periodičke uplate (mjesečno, tromjesečno, kvartalno, godišnje).

Banka zadržava pravo po potrebi zatražiti i dodatne instrumente osiguranja.