Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Mobilno bankarstvo

Mobilno bankarstvo

 

Mobilno bankarstvo Croatia banke - CROBA mBanking

CROBA mBanking je usluga mobilnog bankarstva koja svim korisnicima omogućuje upravljanje financijama putem mobilnog uređaja. CROBA mBanking  objedinjuje više različitih usluga, mobilno bankarstvo, mobilni token, uslugu plaćanja računa skeniranjem uplatnice putem opcije „Slikaj i plati“, a sadržava i dodatne usluge kao što su kreditni i štedni kalkulator, pristup korisnim kontaktima Banke te pregled tečajne liste.

Korisnikom mBanking-a može postati svaka domaća ili strana fizička osoba koja u Croatia banci ima otvoren tekući ili žiro račun.
CROBA mBanking je brz, jednostavan i siguran za korištenje, a sve usluge Banke korisnicima su dostupne 24 sata dnevno, svakog dana u tjednu, uz naknade niže od onih u poslovnicama Banke.