Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Opis usluge

CROBA mBanking je usluga mobilnog bankarstva Croatia banke koja svim korisnicima omogućuje upravljanje financijama putem mobilnog uređaja. Uz CROBA mBanking korisnicima je na raspolaganju više usluga, od mobilnog bankarstva i mobilnog tokena do usluga kreditnog i štednog kalkulatora te pregleda tečajne liste.

CROBA mBanking Vam omogućuje:

• uvid u stanje i promete po svim računima otvorenim u Banci vlasniku ili opunomoćeniku računa (kunski i devizni računi, oročena kunska i devizna štednja, krediti),
• praćenje raspoloživih limita po karticama, stanja kredita, dospjelih i nedospjelih rata,
• prijenos sredstava na druge račune,
• plaćanje računa skeniranjem uplatnice putem opcije „Slikaj i plati“,
• zadavanje naloga za plaćanje u nacionalnom platnom prometu s unaprijed određenim datumom izvršenja,
• izrada i pregled predložaka,
• pregled arhive plaćanja,
• pregled tečajne liste i kalkulator konverzije valuta,
• kreditni i štedni kalkulator,
• korištenje mTokena za ulazak u aplikaciju CROBAnet Internet bankarstvo i autorizaciju transakcija putem CROBAneta
• pregledavanje personaliziranih poruka i ponuda Banke.

CROBA mBanking je brz, jednostavan i siguran za korištenje, a sve usluge Banke korisnicima su dostupne 24 sata dnevno, svakog dana u tjednu, uz naknade niže od onih u poslovnicama Banke.

Za korištenje ove usluge potreban Vam je mobilni uređaj s pristupom Internetu, dovoljno raspoložive memorije za pohranu aplikacije i jedan od sljedećih operativnih sustava:
• Android (minimalna podržana verzija: Android 4.x ili noviji)
• iOS (minimalna podržana verzija: iOS 7.x ili noviji, samo na mobilnim uređajima s rezolucijom višom od 480x800)