Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Naknade

Iznos naknada za pojedine usluge Banke koje pruža domaćim i stranim fizičkim osobama, potrošačima (građanima) u kunskom i deviznom poslovanju definirane su u Tarifi naknada.

Ovdje možete pogledati valjane naknade Banke u poslovanju s fizičkim osobama.

Također, na ovim stranicama možete pronaći i arhivu naknada Croatia banke d.d. za usluge u poslovanju s domaćim i stranim fizičkim osobama – građanima.

Važeće naknade