Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Instrumenti osiguranja


• Založno pravo na stambenom objektu (kuća, stan, građevinsko zemljište i sl.) najmanje u omjeru 1:1,12 iznosa plasmana i procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine uz policu osiguranja nekretnine  od požara i drugih opasnosti vinkulirane u korist Banke do otplate kredita
ili                           
Založno pravo na stambenom objektu (kuća, stan, građevinsko zemljište i sl.) u omjeru 1:1 iznosa plasmana i procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine uz policu osiguranja nekretnine od požara i drugih opasnosti vinkulirane u korist Banke do otplate kredita te sudužnik (1 ili više, ovisno o kreditnoj sposobnosti dužnika),

• Izjava o suglasnosti o zapljeni primanja korisnika kredita, sudužnika (ako ga ima) i jamca-platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,

• Zadužnica korisnika kredita s jamstvom jamca-platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,

• Zadužnica sudužnika (ako ga ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,

Banka zadržava pravo po potrebi zatražiti i dodatne instrumente osiguranja u skladu s Pravilnikom o postupku odobravanja plasmana i vođenja kreditnih spisa i preuzetih potencijalnih obveza za građane.


Krediti bez jamaca NE odobravaju se sljedećim tražiteljima kredita:

• Zaposlenima u ostalim trgovačkim društvima, kod obrtnika, u udrugama, zadrugama, savezima i neprofitnim organizacijama koji nisu u vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada:
- ukoliko imaju manje od 10 zaposlenih

• Osobama zaposlenima na plovnim objektima (brodovima i platformama) na temelju ugovora o radu zaključenog s inozemnim poslodavcem/agencijom i osobama zaposlenima u inozemstvu