Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Reprezentativni primjerak

 

Stambeni kredit uz zalog stambene nekretnine

Reprezentativni primjerak   (HRK)
Naziv status klijenta bez statusa klijenta
Glavnica kredita  500.000,00 500.000,00
Redovna kamatna stopa 3,50% 4,00%
Efektivna kamatna stopa 3,80% 4,28%
Rok otplate kredita u godina 15 15
Trošak vođenja transakcijskog računa 7,00 kn mjesečno 0,00
Mjesečni anuitet 3.574,41 3.698,44
Kamata za razdoblje otplate kredita 143.394,18 165.719,15
Interkalarna kamata 1.342,47 1.534,25
Naknada za obradu kredita 0,00 0,00
Trošak procjene nekretnine 2.500,00 2.500,00
Trošak premije osiguranja 6.000,00 6.000,00
Ukupan iznos za plaćanje 654.496,65 675.753,40

 

Izračun reprezentativnog primjera iskazan je uz promjenjivu kamatnu stopu, uz pretpostavku isplate kredita 1.9.2020. godine i plaćanja interkalarne kamate do 30.9.2020. godine.

Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita te kamate obračunate do dospijeća uvećane za iznos interkalarne kamate za razdoblje od mjesec dana, a koju bi korisnik kredita plaćao do konačne otplate kredita, uz pretpostavku da je do kraja otplate  kredita važeća navedena promjenjiva kamatna stopa, godišnju premiju za policu osiguranja nekretnine 400,00 kune te pretpostavljeni jednokratni trošak procjene nekretnine u visini 2500 kuna.

Promjenjiva kamatna stopa definira se kao zbroj fiksnog dijela  i 6 M NRS 1 za kune koja za klijente koji ostvaruju  status klijenta uključuje i umanjenje kamatne stope za status klijenta.