Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Informativni izračun

Informativni prikaz anuiteta i efektivne kamatne stope (u EUR)
 Kam. stopa 5,00% 
Iznos kredita  5 g 7 g 9 g 10 g   11 g 12 g  15 g 
50.000  943,56 706,70 575,86  530,33  493,22  462,45 395,40 
EKS 5,63% 5,54% 5,49% 5,47% 5,45% 5,44%  5,41% 
75.000 1.415,34  1.060,04 863,80 795,49 739,84 693,67  593,10 
EKS 5,46% 5,40% 5,36% 5,35% 5,34% 5,33% 5,31%
EKS izračunat uz sljedeće troškove: procjena nekretnine 330,00 EUR (jednokratno), premija osiguranja nekretnine 52,00 EUR (godišnje), za tekuće račune koji imaju dopušteno prekoračenje do 15.000 kn naknada za vođenje TR iznosi 0,00 kn

 EKS=efektivna kamatna stopa

Reprezentativni primjer ukupnih troškova kredita
Glavnica kredita (EUR) 50.000,00
Rok otplate (godina) 10 
Redovna kamatna stopa 5,00% 
Efektivna kamatna stopa (EKS) 5,47% 
Visina mjesečnog anuiteta (EUR) 530,33
Kamata za razdoblje otplate kredita (EUR) 13.639,21
Interkalarna kamata (EUR) 198,63
Naknada za obradu kredita (EUR) 0,00
Trošak procjene vrijednosti nekretnine (jednokratno u EUR) 330,00
Premija osiguranja nekretnine (godišnje u EUR) 52,00
Ukupan iznos za plaćanje (EUR) 64.687,84