Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Osnovni uvjeti

Korisnici kredita: Individualni turistički djelatnici ili građani koji se bave iznajmljivanjem smještajnih ili turističkih kapaciteta.
Iznos kredita: od 1.000,00 do 130.000,00 EUR
Način i rok korištenja: Za kredite koji su namijenjeni kupnji stana, kuće, bazena ili zemljišta za izgradnju smještajnog kapaciteta, odnosno plovila ili druge opreme, kredit se isplaćuje na račun prodavatelja temeljem sklopljenog ugovora o kupoprodaji.
Za kredite koji su namijenjeni za adaptacije, dogradnje i/ili izgradnju smještajnog kapaciteta isplaćuju se u skladu s troškovnikom do najviše 50% iznosa odobrenog kredita na tekući račun Korisnika kredita, a ostalo po predračunu/računu na račun izvođača radova/prodavatelja materijala i slično.
Rok otplate: Od 36 do 180 mjeseci
Način otplate: U mjesečnim anuitetima prema planu otplate, obustavom s plaće/mirovine. Mjesečni anuiteti dospijevaju prvog dana u mjesecu.
Interkalarne kamate: U razdoblju korištenja kredita do stavljanja kredita u otplatu, korisnik kredita plaća interkalarnu kamatu po kamatnoj stopi koja je jednaka stopi redovne kamate.
Kamatna stopa:

 • 5,00% godišnje, promjenjiva, (EKS od 5,87%) za rok otplate 121 do 180 mjeseci,
 • 5,00% godišnje, fiksna, (EKS od 5,73%) za rok otplate 36 do 120 mjeseci

Redovna promjenjiva kamatna stopa sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela.
Fiksni dio kamatne stope je nepromjenjiv, dok je varijabilni  dio kamatne stope promjenjiv ovisno o kretanju 6M NRS 2 koji se primjenjuje na dan 31.svibnja, odnosno 30.studenoga.

Status klijenta je obavezan.

Naknada za obradu zahtjeva:

Za kredite bez hipoteke - 1,00% odobrenog iznosa kredita
Maksimalni iznos naknade iznosi 1.000,00 kuna. Naknada se naplaćuje jednokratno uplatom korisnika kredita ili od iznosa odobrenog kredita najkasnije prilikom prvog korištenja kredita.

Za kredite uz hipoteku - bez naknade za obradu zahtjeva