Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Informativni izračun

Informativni prikaz anuiteta i efektivne kamatne stope (u kn)
KLIJENTI 7,50 %
Iznos kredita 3 g 5 g  7 g 10 g 12 g 15 g 
5.000 155,53 100,19 76,69 59,35 52,76 46,35
50.000 1.555,31 1.001,90 766,91 593,51 527,61 463,51
100.000 3.110,62 2.003,79 1.533,83 1.187,02 1.055,23 927,01
200.000 6.221,24 4.007,59 3.067,66 2.274,04 2.110,45 1.854,02
300.000 9.331,87 6.011,38 4.601,48 3.561,05 3.165,68 2.781,04
500.000 15.553,11 10.018,97 7.669,19 5.935,09 5.276,13 4.635,06
600.000 18.663,73 12.022,77 9.202,97 7.122,11 6.331,36 5.562,07
750.000 23.329,66 15.028,46 11.503,71 8.902,63 7.914,20 6.952,59
900.000 27.995,60 18.034,15 13.804,45 10.683,16  9.497,04  8.343,11 
 1.000.000 31.106,22 20.037,95 15.338,28 11.870,18  10.552,26 9.270,12
EKS 8,15% 8,01% 7,95% 7,90% 7,88% 7,86% 
Naknada: 1,00%, max. 2.400 kn

*EKS=efektivna kamatna stopa
-do 120 mjeseci kamatna stopa je fiksna
-od 121 do 180 mjeseci kamatna stopa je promjenjiva

Reprezentativni primjeri ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova (u kn)
  KLIJENTI BANKE KLIJENTI BANKE
Iznos kredita(glavnice) 75.000,00  300.000,00
Kamata za razdoblje otplate kredita 21.631,12 200.586,21
Interkalarna kamata 446,92 1.787,67
Naknada za obradu kredita 750,00 2.400,00
Ukupan iznos za plaćanje 97.828,04 504.773,88
Mjesečni anuitet  1.150,37 2.781,04
   izračunato po kamatnoj stopi 7,50% (EKS 8,08%), na rok otplate 7 godina, naknada za obradu zahtjeva 750 kn (instrument osiguranja nije nekretnina), uz pretpostavku isplate kredita 1.4. i plaćanje interkalarne kamate 30.4.  izračunato po kamatnoj stopi 7,50% (EKS 7,90%), na rok otplate 15 godina, naknada za obradu zahtjeva 2.400kn, uz pretpostavku isplate kredita 1.4. i plaćanje interkalarne kamate 30.4.