Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Osiguranje depozita

Depoziti u Croatia banci d.d. Zagreb osigurani su kod Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) u iznosu do 100.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti po deponentu.  Osnovne informacije o osiguranju depozita možete pronaći ovdje.