Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Informativni izračun

Informativni prikaz anuiteta i efektivne kamatne stope (u kn)
KLIJENTI 7,99 %
Iznos kredita 3 g  4 g 5 g 6 g   7 g 8 g 9 g 10 g
5.000 156,66 122,04 101,36 87,64 77,91 70,66 65,07 60,64
10.000 313,32 244,08 202,72 175,28 155,81 141,32 130,14 121,27
25.000 783,29 610,21 506,79 438,21 389,53 353,29 325,34 303,19
50.000 1.566,59 1.220,41 1.013,58 876,42 779,06 706,58 650,68 606,37
75.000 2.349,88 1.830,62 1.520,37 1.314,63 1.168,59 1.059,87 976,01 909,56
100.000 3.133,18 2.440,82 2.027,16 1.752,84 1.558,12 1.413,16 1.301,35 1.212,75
150.000 4.699,76 3.661,23 3.040,74 2.629,25 2.337,18 2.119,74 1.952,03 1.819,12
200.000 6.266,35 4.881,65 4.054,32 3.505,67 3.116,25 2.826,32 2.602,71 2.425,50
230.000 7.206,30   5.613,89  4.662,47  4.031,52  3.583,68  3.250,27  2.993,11  2.789,32
EKS 8,56% 8,50% 8,46% 8,44% 8,42% 8,41% 8,40% 8,39%
Naknada: 1,00%, max. 1.000 kn, osim za kredite uz založno pravo na nekretnini

 

Informativni prikaz anuiteta i efektivne kamatne stope (u kn)
NEKLIJENTI 9,29 %
Iznos kredita 3 g  4 g 5 g 6 g   7 g 8 g 9 g 10 g
5.000 159,67 125,11 104,50 90,85 81,18 74,01 68,49 64,13
10.000 319,35 250,23 208,99 181,70 162,37 148,01 136,97 128,25
25.000 798,37 625,57 522,48 454,25 405,92 370,03 342,43 320,63
50.000 1.596,74 1.251,15 1.044,97 908,49 811,83 740,05 684,85 641,25
75.000 2.395,12 1.876,72 1.567,45 1.362,74 1.217,75 1.110,08 1.027,28 961,88
100.000 3.193,49 2.502,30 2.089,94 1.816,98 1.623,66 1.480,11 1.369,71 1.282,51
150.000 4.790,23 3.753,45 3.134,91 2.725,47 2.435,50 2.220,16 2.054,56 1.923,76
200.000 6.386,97 5.004,59 4.179,88 3.633,96 3.247,33 2.960,22 2.739,42 2.565,01
230.000 7.345,02  5.755,28  4.806,86 4.179,05  3.734,43  3.404,25 3.150,33  2.949,76
EKS 9,97% 9,91% 9,87% 9,85% 9,83% 9,81% 9,80% 9,79%
Naknada: 1,00%, max. 1.000 kn, osim za kredite uz založno pravo na nekretnini

  *EKS=efektivna kamatna stopa

Reprezentativni primjeri ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova (u kn)
  KLIJENTI BANKE ZA KORISNIKE KOJI NISU KLIJENTI BANKE
Iznos kredita(glavnice) 100.000,00  100.000,00
Kamata za razdoblje otplate kredita  45.529,67  53.900,28
Interkalarna kamata 634,82  738,11
Naknada za obradu kredita 1.000,00  1.000,00
Ukupan iznos za plaćanje  147.164,49 155.638,39
Mjesečni anuitet  1.212,75 1.282,51
   izračunato po kamatnoj stopi 7,99% (EKS 8,52%), na rok otplate 10 godina, naknada za obradu zahtjeva 1.000 kn (instrument osiguranja nije nekretnina), uz pretpostavku isplate kredita 1.4. i plaćanje interkalarne kamate 30.4.  izračunato po kamatnoj stopi 9,29% (EKS 9,95%), na rok otplate 10 godina, naknada za obradu zahtjeva 1.000 kn (instrument osiguranja nije nekretnina), uz pretpostavku isplate kredita 1.4. i plaćanje interkalarne kamate 30.4.