Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Ostvarite planove ...

 Nenamjenski krediti s valutnom klauzulom u EUR

Uz nenamjenske kredite u kunama, Croatia banka d.d. razvila je i ponudu nenamjenskih kredita u kunama s valutnom klauzulom u EUR.
Nenamjenski krediti s valutnom klauzulom u EUR omogućuju korisnicima kredita jednostavno rješavanje potreba za gotovim novcem, uz mogućnost odobravanja kredita do 20.000,00 EUR-a, te brojne pogodnosti uz povoljne kamatne stope:

  • mogućnost odobravanja kredita do 20.000,00 EUR
  • mogućnost odobravanja kredita uz zadužnicu za iznose do 7.000,00 EUR
  • kamatna stopa od 5,99%, uz status klijenta
  • fiksna kamatna stopa za rok otplate do 120 mjeseci
  • rok otplate od 36 do 180 mjeseci.


Više informacija možete pronaći ovdje.