Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Dokumentacija

Sudionici u kreditu svoju kreditnu sposobnost dokazuju potvrdom poslodavca o visini plaće na obrascu Zahtjeva za kredit, odnosno potvrdom o visini mirovine izdanom od HZMO. Za zaposlene u državnim jedinicama koje se financiraju iz državnog proračuna (tijela zakonodavne, izvršene i sudbene vlasti te pravosuđa RH), zaposleni u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim državnim tijelima, trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada:

  • potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu Banke,
  • platna lista za posljednji mjesec ovjerena pečatom i potpisom poslodavca,
  • IP obrazac za posljednjih 12 mjeseci ovjeren od strane poslodavca.

Za zaposlene u drugim trgovačkim društvima, kod obrtnika, u udrugama, zadrugama, savezima i neprofitnim organizacijama koji nisu u vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada:

  • potvrda poslodavca o visini plaće na obrascu Banke,
  • platna lista za posljednji mjesec ovjerena pečatom i potpisom poslodavca,
  • IP obrazac za posljednjih 12 mjeseci ovjeren od strane poslodavca ,
  • RS obrazac od REGOS-a,
  • obrazac BON-2/SOL-2 (original star do 30 dana).

Umirovljenici:

  • potvrda o visini mirovine i obustava izdana od HZMO-a i zadnji odrezak od mirovine.

Ukoliko je u obrascu BON-2/SOL-2 iskazana blokada u posljednjih 6 mjeseci, takav sudionik u kreditu neće se smatrati kreditno sposobnim. Tražitelj je dužan priložiti i kopiju osobne iskaznice i kopiju kartice tekućeg računa. Banka zadržava pravo po potrebi zatražiti i dodatnu dokumentaciju za odobrenje kredita.