Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Informativni izračun

Informativan prikaz anuiteta i efektivne kamatne stope u kunama

KLIJENTI

7,99 % - promjenjiva kamatna stopa

Iznos kredita

2 g

4 g

6 g

8 g

10 g

10.000

452,23

244,08

175,28

141,32

121,27

50.000

2.261,14

1.220,41

876,42

706,58

606,37

75.000

3.391,70

1.830,62

1.314,63

1.059,87

909,56

100.000

4.522,27

2.440,82

1.752,84

1.413,16

1.212,75

150.000

6.783,41

3.661,23

2.629,25

2.119,74

1.819,12

200.000

9.044,55

4.881,65

3.505,67

2.826,32

2.425,50

EKS

8,80%

8,56%

8,48%

8,44%

8,41%

Naknada: 1,50%, max. 1.000 kn, odnosno 2.400 kn (nekretnina)

 

Reprezentativni primjeri ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova
Iznos kredita (glavnice) 10.000,00 200.000,00
Kamata za razdoblje otplate kredita 2.162,87 91.059,08
Interkalarna kamata 63,48 1.269,64
Naknada za obradu kredita 150,00 1.000,00
Ukupan iznos za plaćanje 12.376,35 293.328,72
Mjesečni anuitet 202,72 2.425,50
  izračunato po kamatnoj stopi 7,99% (EKS 8,51%), na rok otplate 5 godina, naknada za obradu zahtjeva 1,50%, uz pretpostavku isplate kredita 1.1. i plaćanje interkalarne kamate 31.1. izračunato po kamatnoj stopi 7,99% (EKS 8,41%), na rok otplate 10 godina, naknada za obradu zahtjeva 1.000 kn (instrument osiguranja nije založno pravo na nekretnini), uz pretpostavku isplate kredita 1.1. i plaćanje interkalarne kamate 31.1.