Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Prebacivanje računa za plaćanje

Želite svoj transakcijski račun prebaciti u Croatia banku?

Od sada je cijeli postupak prebacivanja računa iz druge banke u Croatia banku vrlo jednostavan. Zatražite prebacivanje računa u najbližoj poslovnici Croatia banke, a ostalo ćemo mi učiniti za vas, bez dodatnih troškova (usluga prebacivanja računa se ne naplaćuje).
 
Koje dokumente i podatke trebate dostaviti u Banku?
• važeći identifikacijski dokument (osobna iskaznica ili putovnica)
• OIB
• podatak o IBAN broju transakcijskog računa koji prebacujete u Croatia banku
• podatke o uslugama koje su predmet prebacivanja.

Koje račune za plaćanje možete prebaciti?
• tekući račun
• žiro račun 

Koje sve usluge možete prebaciti?
• prijenos dijela ili cijeloga pozitivnog stanja računa za plaćanje s jednog računa na drugi, uz zatvaranje ili bez zatvaranja računa za plaćanje kod banke u kojoj trenutno imate otvoren račun
• osobna primanja (ponavljajući dolazni kreditni transferi)
• trajni nalozi
• izravna terećenja

Detaljnije o potrebnim koracima za korištenje usluge prebacivanja računa:

Informacija za potrošače o potrebnim koracima prilikom korištenja usluge prebacivanja