Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Maestro kartica

Maestro kartica je višenamjenska međunarodna kartica tekućeg računa Croatia banke koja predstavlja suvremenu zamjenu za gotovinu. Dostupna je svim vlasnicima tekućeg računa u Croatia banci i njihovim opunomoćenicima. Maestro kartica je debitna kartica vezana za tekući račun i koristi se uz tajni broj (PIN).

Prednosti Maestro kartice tekućeg računa: 

  • jednostavno raspolaganje sredstvima na tekućem računu 24 sata na dan;
  • podizanje gotovine na bankomatima Croatia banke i bankomatima banaka članica MBNET mreže s oznakama MB CARD, bez naknade;
  • upite i ispise stanja sredstava na tekućem računu na bankomatima Croatia banke bez naknade;
  • podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka u zemlji i inozemstvu te na ostalim isplatnim POS-ovima;
  • plaćanje roba i usluga na prodajnim mjestima u zemlji i inozemstvu s oznakom Maestro;
  • promjena PIN-a na bankomatu, uz naknadu.

Dnevni limit plaćanja Maestro karticom građana na EFT POS terminalima iznosi 12.000,00 kuna.Za transakcije Maestro karticama obavljene u inozemstvu, Mastercard će po Referentnom tečaju preračunavati originalni iznos transakcije u EUR, a iz tog iznosa kunska protuvrijednost se izračunava po prodajnom tečaju HNB-a za devize za EUR, važećem na datum obračuna.
Pregled tečajne liste za transakcije obavljene u inozemstvu možete pogledati ovdje.