Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Prekoračenje

  • povećava platežnu sposobnost korisnika bez dodatnih procedura i osiguranja
  • odobrava se do visine trostrukoga prosječnog priljeva bez naknade
  • maksimalan iznos prekoračenja može biti do 30.000,00 kn
  • kamatna stopa na dopušteno prekoračenje po tekućem računu iznosi 6,65%.