Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Reklamacije, gubitak ili građa

Za sve reklamacije koje nastaju upotrebom Maestro kartice korisnik se može obratiti u poslovnicu/podružnicu Banke u kojoj se vodi tekući račun. Reklamacije se primaju u pismenom obliku.
Korisnik kartice obvezan je gubitak ili krađu kartice odmah prijaviti telefonom Centru za podršku na telefonski broj 01 3078 699 ili u najbližoj poslovnici Banke. Odmah nakon dojave gubitka kartice blokira se račun. Korisnik kartice odgovara za sve transakcije učinjene do trenutka prijave. Izgubljeni ili zaboravljeni PIN korisnik prijavljuje na jednak način i na istim mjestima kao i kartice.