Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Trajni nalog

Ugovaranjem usluge trajnog naloga klijentima olakšavamo mjesečno plaćanje računa uz uštedu vremena i novca. Trajni nalog namijenjen je svim vlasnicima tekućih računa, a vista kunskih računa, žiro-računa i deviznih računa koji žele ovlastiti Banku da u njihovo ime i za njihov račun obavlja redovita ili povremena plaćanja do određenog datuma ili opoziva na određeni datum.Trajni nalog ugovara se u poslovnici koja vodi račun klijenta s kojeg će se izvršavati plaćanja po trajnom nalogu.  Po jednom računu može biti ugovoren jedan ili više trajnih naloga.

Trajni nalog može se ugovoriti za

  • prijenos sredstava na račune pravnih i fizičkih osoba u Banci
  • plaćanje kredita
  • prijenos sredstava na račune fizičkih i pravnih osoba  izvan Banke
  • plaćanje pretplate HRT-a
  • plaćanje polica osiguranja.

Trajni nalog može se ugovoriti BEZ NAKNADE za:

  • prijenos sredstava na račune pravnih i fizičkih osoba u Banci
  • plaćanje kredita u Banci
  • izvršavanje trajnog naloga na račune izvan Banke u korist:

HRT-Hrvatska televizija.