Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Kredit temeljem otkupne vrijednosti police osiguranja

Iznos kredita:

Najviše do 75% otkupne vrijednosti police životnog osiguranja.

Način i rok korištenja:

Kredit se isplaćuje u eurima na račun korisnika kredita otvorenog u Banci u roku do mjesec dana računajući od dana sklapanja Ugovora o kreditu.

Rok otplate:

  • do 36 mjeseci ako se glavnica vraća jednokratno
  • do 84 mjeseca za kredite koji se vraćaju u jednakim mjesečnim ili tromjesečnim anuitetima

Način otplate:

Prema dogovoru s korisnikom kredita - vraćanje glavnice kredita može biti jednokratno, uz plaćanje kamate mjesečno ili tromjesečno, ili u jednakim mjesečnim ili tromjesečnim anuitetima.

Interkalarne kamate:

Od dana isplate do stavljanja kredita u otplatu korisnik kredita plaća interkalarnu kamatu prema kamatnoj stopi koja je jednaka stopi redovne kamate.

Kamatna stopa:

4,00% godišnje, fiksna/promjenjiva

Za kredite s rokom otplate do 60 mjeseci primjenjuje se fiksna kamatna stopa, dok se za kredite s rokom otplate preko 60 mjeseci primjenjuje promjenjiva kamatna stopa.

Redovna promjenjiva kamatna stopa sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela.

Fiksni dio kamatne stope je nepromjenjiv sve do konačne otplate kredita. Varijabilni dio kamatne stope je promjenjiv ovisno o kretanju EURIBOR-a. Banka će primjenjivati šestomjesečni  EURIBOR  koji se primjenjuje na dan 31. svibnja, odnosno 30. studenoga, u skladu s Metodologijom utvrđivanja i promjene kamatnih stopa u kreditnom poslovanju s građanima.

Naknada za obradu zahtjeva:

1,00% odobrenog iznosa kredita, maksimalno 66,36 EUR/500,00 kuna*

*za izračun je korišten fiksni tečaj konverzije 1 EUR= 7,53450 kuna, sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN/57/2022).

Naknada se naplaćuje jednokratno uplatom korisnika kredita ili od iznosa odobrenog kredita najkasnije prilikom prvog korištenja kredita.

Instrumenti osiguranja:

Založno pravo na polici osiguranja života za slučaj smrti i doživljenja vinkuliranoj u korist Banke. Istek osiguranja mora biti najmanje 1 mjesec duži od krajnjeg roka isteka kredita.

Dokumentacija:
  • Original polica osiguranja za slučaj smrti i doživljenja vinkulirana u korist Banke
  • Potvrda osiguratelja o otkupnoj vrijednosti police 

 

Reprezentativni primjerak u EUR

Glavnica kredita  7.000,00
Redovna kamatna stopa 4,00%
Efektivna kamatna stopa 4,45%
Rok otplate kredita u godinama 6
Trošak vođenja transakcijskog računa 0,00
Mjesečni anuitet 109,52
Kamata za razdoblje otplate kredita 885,20
Interkalarna kamata 22,25
Naknada za obradu kredita 66,36
Ukupan iznos za plaćanje  7.973,81 

Izračun reprezentativnog primjera iskazan je uz promjenjivu kamatnu stopu, uz pretpostavku isplate kredita 1.1.2023. godine i plaćanja interkalarne kamate do 31.1.2023. godine.