Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Instrumenti osiguranja

 

Za iznos kredita do 115.000,00 kuna:

•    Izjava o suglasnosti o zapljeni primanja korisnika kredita, sudužnika (ako ga ima) i jamca- platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika

•    zadužnica korisnika kredita s jamstvom jamca- platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,

• zadužnica sudužnika (ako ga ima) solemnizirana kod javnog bilježnika.

Za iznos kredita od  115.000,01 do 300.000,00 kuna:

• Izjava o suglasnosti o zapljeni primanja korisnika kredita, sudužnika (ako ga ima) i jamca - platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika

• zadužnica korisnika kredita s jamstvom jamca - platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika, • zadužnica sudužnika (ako ga ima) solemnizirana kod javnog bilježnika.

te izbor između jednog od niže navedenih instrumenata osiguranja/ kombinacija instrumenata osiguranja:

• 1 (jedan) kreditno sposoban jamac-platac s pojedinačnom kreditnom sposobnošću ili 2 (dva) kreditno sposobna jamca-platca sa zajedničkom kreditnom sposobnošću  ILI

• Jamstveni depozit u iznosu 20% odobrenog iznosa kredita    ILI

• Polica osiguranja života za slučaj smrti i/ili doživljenja s ugovorenom osiguranom svotom u visini min 20% odobrenog iznosa kredita  ILI

• Osiguranje otplate kredita  (CPI) ILI

• Riziko opadajuća polica u visini minimalno 50% iznosa kredita ILI

• Riziko opadajuća polica u visini minimalno 20% iznosa kredita i jamstveni depozit u visini 5% iznosa kredita


Krediti bez jamaca NE odobravaju se sljedećim tražiteljima kredita:

• Zaposlenima u ostalim trgovačkim društvima, kod obrtnika, u udrugama, zadrugama, savezima i neprofitnim organizacijama koji nisu u vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada:
- ukoliko imaju manje od 10 zaposlenih

• Umirovljenicima
 - ukoliko su u trenutku konačne otplate kredita stariji od 70 godina
 - koji primaju inozemnu mirovinu

• Osobama zaposlenima na plovnim objektima (brodovima i platformama) na temelju ugovora o radu zaključenog s inozemnim poslodavcem/agencijom i osobama zaposlenima u inozemstvu     


Polica životnog osiguranja
zaključuje se na rok otplate kredita i vinkulira u korist Banke. Premija osiguranja se naplaćuje jednokratno uplatom korisnika kredita ili od iznosa odobrenog kredita najkasnije prilikom prvog korištenja kredita.

Banka zadržava pravo po potrebi zatražiti i dodatne instrumente osiguranja.