Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Instrumenti osiguranja

Za iznos kredita od 75.000,01 do 230.000,00 kuna:

• 1 (jedan) kreditno sposoban jamac-platac s pojedinačnom kreditnom sposobnošću ili 2 (dva) kreditno sposobna jamca-platca sa zajedničkom kreditnom sposobnošću ili
•Jamstveni depozit u iznosu 20% odobrenog iznosa kredita ili
•Polica osiguranja života s ugovorenom osiguranom svotom u visini min 15% odobrenog iznosa kredita ( za kredite do 115.000 kuna polica osiguranja života s ugovorenom osiguranom svotom u visini minimalno 20% iznosa kredita) ili
•Riziko opadajuća polica u visini minimalno 50% iznosa kredita ili
•Osiguranje otplate kredita - CPI 1, 2 ili 3
•Obvezni instrumenti osiguranja

 Za iznos kredita do 75.000,00 kuna:

• Obvezni instrumenti osiguranja

Obvezni instrumenti osiguranja su:

•    Izjava o suglasnosti o zapljeni primanja korisnika kredita, sudužnika (ako ga ima) i jamca - platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
• zadužnica korisnika kredita s jamstvom jamca - platca (ako ga/ih ima) solemnizirana kod javnog bilježnika,
• zadužnica sudužnika (ako ga ima) solemnizirana kod javnog bilježnika

CPI-1
podrazumijeva osiguranje otplate kredita zbog smrti uslijed bolesti i nesretnog slučaja + privremena potpuna nesposobnost za rad (bolovanje) + nezaposlenost ili trajna radna nesposobnost (ovisno o osiguravatelju).

CPI-2 podrazumijeva osiguranje otplate kredita zbog smrti uslijed bolesti i nesretnog slučaja + nezaposlenost ili trajna radna nesposobnost (ovisno o osiguravatelju).

CPI-3 podrazumijeva osiguranje otplate kredita zbog smrti uslijed bolesti i nesretnog slučaja + privremena potpuna nesposobnost za rad (bolovanje).

Krediti bez jamaca NE odobravaju se sljedećim tražiteljima kredita:

• Zaposlenima u ostalim trgovačkim društvima, kod obrtnika, u udrugama, zadrugama, savezima i neprofitnim organizacijama koji nisu u vlasništvu Republike Hrvatske, županije ili grada:
- ukoliko imaju manje od 10 zaposlenih

• Umirovljenicima
 - ukoliko su u trenutku konačne otplate kredita stariji od 70 godina
 - koji primaju inozemnu mirovinu

• Osobama zaposlenima na plovnim objektima (brodovima i platformama) na temelju ugovora o radu zaključenog s inozemnim poslodavcem/agencijom i osobama zaposlenima u inozemstvu     


Polica životnog osiguranja
zaključuje se na rok otplate kredita i vinkulira u korist Banke. Premija osiguranja se naplaćuje jednokratno uplatom korisnika kredita ili od iznosa odobrenog kredita najkasnije prilikom prvog korištenja kredita.

Banka zadržava pravo po potrebi zatražiti i dodatne instrumente osiguranja.