Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Reprezentativni primjerak

 Nenamjenski kredit u kunama:

Reprezentativni primjerak    kn
Naziv status klijenta bez statusa klijenta
Glavnica kredita  100.000,00 100.000,00
Redovna kamatna stopa 5,79% 6,09%
Efektivna kamatna stopa 6,96% 7,29%
Rok otplate kredita u godinama 8 8
Trošak vođenja transakcijskog računa 10,00 kn mjesečno 0,00
Mjesečni anuitet 1.303,94 1.318,53
Kamata za razdoblje otplate kredita 25.178,36 26.578,85
Interkalarna kamata 444,16 467,18
Naknada za obradu kredita 1.000,00 1.000,00
Ukupan iznos za plaćanje 127.582,52 128.046,03

Izračun reprezentativnog primjera iskazan je uz fiksnu kamatnu stopu, uz pretpostavku isplate kredita 1.4.2022. godine i plaćanja interkalarne kamate do 30.4.2022. godine.

U izračun ukupnog iznosa za plaćanje i EKS-a uključena je mjesečna naknada za vođenje tekućeg računa kod klijenata Banke.
U izračun nisu uključeni eventualni troškovi premije osiguranja ili police životnog osiguranja jer se utvrđuju za svakog klijenta pojedinačno ovisno o statusu i visini kredita