Štednja, krediti, računi, internet bankarstvo, posebne
ponude...

Nenamjenski krediti za umirovljenike

Za umirovljenike odobravamo povoljnije uvjete nenamjenskih kredita.

Pogodnosti nenamjenskih kredita umirovljenicima:

  • mogućnost odobravanja kredita od 3.300,00 do 6.600,00 EUR
  • fiksna kamatna stopa 4,95% godišnje
  • rok otplate od 36 do 60 mjeseci uz status klijenta
  • bez naknade za obradu zahtjeva
  • riziko polica osiguranja za instrumente osiguranja kredita

Korisnik kredita u trenutku podnošenja zahtjeva za odobrenje kredita ne smije biti mlađi od 62, a u trenutku konačne otplate ne može biti stariji od 70 godina.

Instrumenti osiguranja kredita:

  • Obvezni instrumenti osiguranja - Izjava o suglasnosti o zapljeni primanja i zadužnica korisnika kredita solemnizirane kod javnog bilježnika
  • Riziko opadajuća polica u visini minimalno 50% iznosa kredita

Dokumentacija za dokazivanje kreditne sposobnosti:

Tražitelj kredita svoju kreditnu sposobnost dokazuje potvrdom o visini mirovine izdanom od HZMO.

Dodatna dokumentacija uključuje zadnju obavijest o mirovini te promet po tekućem računu u zadnja 3 mjeseca (u slučaju da ne prima mirovinu u Banci).

Dokumentacija eventualnih dodatnih sudionika u kreditu ovisi o vrsti poslodavca tražitelja kredita.

Reprezentativni primjer izračuna ukupnih troškova u EUR:                                                                                      

Naziv

Status   klijenta

Glavnica kredita

4.000,00

Redovna kamatna stopa

4,95

Efektivna kamatna stopa

7,19

Rok otplate kredita u godinama

5

Trošak police osiguranja (jednokratno)

135,66

Trošak vođenja transakcijskog računa

0,93 EUR   mjesečno

Mjesečni anuitet

75,39

Kamata za razdoblje otplate kredita

523,58

Interkalarna kamata

15,19

Naknada za obradu kredita

0,00

Ukupan iznos za plaćanje

4.730,23

Izračun reprezentativnog primjera iskazan je uz fiksnu kamatnu stopu, uz pretpostavku isplate kredita 01.01.2023. godine i plaćanje interkalarne kamate do 31.01.2023. godine te starosnu dob tražitelja kredita 63 godine.