Poslovni i stambeni objekti
u prodaji

Imovina za prodaju

N-006 Farma za tov svinja i junadi u Đelekovcu
N-006 Farma za tov svinja i junadi u Đelekovcu

Farma za tov svinja i junadi u Đelekovcu, P. Miškine b.b. upisana u z.k.ul.br. 3553 k.o. Đelekovec, k.č.br. 5265. Kompleks zgrada u funkciji farme sastoji se od više građevina i građevinskih cjelina (upravna zgrada, restoran, mehaničke radione, skladišta, tovilišta i silosi). Zemljište površine 62.068 m2.

Cijena na upit.

N 006 Web 1

N-043 Pilana i stolarska radionica
N-043 Pilana i stolarska radionica

Pilana i stolarska radionica sa pratećim objektima upisane u zk.ul.br. 349 k.o. Odra, kč.br. 1369. Prostor se sastoji se od tri međusobno povezane cjeline ukupne površine 472,54 m2.

Cijena na upit.

N 043 Web1