Poslovni i stambeni objekti
u prodaji

Imovina za prodaju

N-006 Farma za tov svinja i junadi u Đelekovcu
N-006 Farma za tov svinja i junadi u Đelekovcu

Farma za tov svinja i junadi u Đelekovcu, P. Miškine b.b. upisana u z.k.ul.br. 3553 k.o. Đelekovec, k.č.br. 5265. Kompleks zgrada u funkciji farme sastoji se od više građevina i građevinskih cjelina (upravna zgrada, restoran, mehaničke radione, skladišta, tovilišta i silosi). Zemljište površine 62.068 m2.

Cijena na upit.

N 006 Web 1

N-027 Pekara u Drnišu

Poslovni prostor površine 119 m², u naravi pekara nalazi se u Drnišu na adresi V. Širinića br. 25, upisana u z.k.ul.br. 2805 k.o. Drniš. Pristup objektu  omogućen je sa sjeverne strane, a vezan je za glavnu prometnicu.

Cijena na upit.

N 027 Web 1

N-028 Proizvodna hala Kaočine
N-028 Proizvodna hala Kaočine

Proizvodna hala (pršutana) u selu Kaočine kod Drniša, ukupne površine 842 m2, prizemlje površine 421 m2 i kat površine 421 m2 upisana u z.k.ul.br. 387 k.o. Kaočine, k.č.br. 1529/1. Ukupna površina zemljišta 5870 m2. Objekt je priključen na komunalnu infrastrukturu (električnu energiju, vodovod i kanalizaciju). Objekt je namijenjen za mesnu industriju, preradu i dimljenje mesa. Kapacitet proizvodnje oko 1000 tona godišnje.

Cijena na upit.

N 028 Web 1

 

  

 

 

N-043 Pilana i stolarska radionica
N-043 Pilana i stolarska radionica

Pilana i stolarska radionica sa pratećim objektima upisane u zk.ul.br. 349 k.o. Odra, kč.br. 1369. Prostor se sastoji se od tri međusobno povezane cjeline ukupne površine 472,54 m2.

Cijena na upit.

N 043 Web1

N-106 Stočna farma u Kistanjima
N-106 Stočna farma u Kistanjima

Stočna farma u Kistanjima, nekretnina upisana u z.k.ul.br.1325, k.o. Kistanje, k.č.br.4456/6 pašnjak površine 15 981m,² sastoji se od stambeno-uredskog prostora, štale, skladišta sijena, dvije silaže i dvorišta Objekt je priključen na vodovod, ima električnu energiju, a odvodnja je sabirnom jamom.

Cijena na upit.         

                                                                  N 106 Web 1 

 

N-120 Mješaonica stočne hrane u Gunji
N-120 Mješaonica stočne hrane u Gunji

Mješaonica stočne hrane u Gunji, V. Nazora 155 upisana u z.k.ul.br. 2708 k.o. Gunja, k.č.br. 1112. Kompleks mješaonice sastoji se od sušare, silosa, usipnog koša, pročistača, tampon ćelija, hale i trafostanice. Objekt je opremljen svim potrebnim instalacijama. Zemljište površine 1961 m2.

Cijena na upit.

 N 120 Web 1