Croatia banka - utemeljena
1989. godine

Natječaji

Dokumentacija za natječaj za pružanje usluge unutarnje revizije IS Banke za 2021. godinu

Croatia banka d.d. Zagreb raspisuje natječaj za prikupljanje ponuda za odabir pružatelja usluge revizije informacijskog sustava Croatia banke za 2021. godinu

Više informacija možete pronaći na linku