NatječajiCroatia banka - utemeljena
1989. godine

Natječaji

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Sukladno objavljenom natječaju od 17. listopada do 25.listopada 2017.g., za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu Blagajnik u Podružnici Vinkovci, na neodređeno puno radno vrijeme i provedenom natječajnom postupku, izabrana je gđa. Monika Šlezak, administrativni tajnik.

Sukladno objavljenom natječaju od 8. prosinca do 15.prosinca 2017.g., za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu Financijski savjetnik u Podružnici Osijek, na neodređeno puno radno vrijeme i provedenom natječajnom postupku, izabrana je gđa. Mirna Čačić, dipl.oec.