NatječajiCroatia banka - utemeljena
1989. godine

Natječaji

Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Sukladno objavljenom natječaju od 23. veljače  do 2. ožujak 2018.g., za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu Unutarnji revizor u organizacijskoj jedinici Služba unutarnje revizije na neodređeno puno radno vrijeme i provedenom natječajnom postupku, izabrana je gđa. Lidija Blažević, dipl. oec.

Sukladno objavljenom natječaju od 23. veljače do 2. ožujak 2018.g., za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu Unutarnji revizor u organizacijskoj jedinici Služba unutarnje revizije na neodređeno puno radno vrijeme i provedenom natječajnom postupku, izabran je g.Luka Rečić, mag. oec.