Natječaji

Zapošljavanje

 

 

Croatia banka d.d., Zagreb, R. F. Mihanovića 9, je hrvatska banka, orijentirana na poslovanje s građanima, malim i srednjim poduzetnicima. U cilju daljnjeg poboljšanja kvalitete bankarskih usluga, a polazeći od činjenice da uspjeh svakog poslovnog subjekta ovisi o njegovim radnicima, ovim putem Banka traži motiviranu, komunikativnu i proaktivnu osobu za radno mjesto

  

FINANCIJSKI SAVJETNIK

1 izvršitelj (m/ž)

 

Uvjeti natječaja:

 • VSS, iznimno VŠS (dugogodišnje iskustvo i visoka kvaliteta stručnosti), ekonomskog smjera
 • 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • poznavanje zakonske regulative i podzakonskih akata za banke
 • poznavanje specifičnosti bankarskog poslovanja i ponude
 • organizacijske sposobnosti
 • dobro znanje rada u MS Office okruženju
 • znanje engleskog jezika

Prednosti:

 • poznavanje tržišta i bankarskih proizvoda iz područja poslovnih odnosa sa pravnim osobama
 • poznavanje financijskih analiza i određivanje boniteta pravnih osoba
 • sposobnost oblikovanja kreditno bilančnog i vanbilančnog financiranja
 • iskustvo u bankarstvu ili financijskom sektoru u radu s poslovnim subjektima
 • iskustvo u prodaji i akviziciji

Nudimo:

 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • fleksibilno radno vrijeme
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
 • dostupne edukacije i školovanja
 • stjecanje iskustava na raznim područjima poslovanja Banke
 • ravnotežu privatnog i poslovnog života
 • siguran posao
 • prigodne novčane nagrade i izvanredne potpore
 • brigu o vašem zdravlju kroz kontinuirane sistematske preglede
 • plaćene troškove prehrane i prijevoza
 • IT opremu prema zahtjevima posla

 

Ugovor o radu za radno mjesto Financijski savjetnik zaključuje se na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci.

Mjesto rada: Osijek

Ukoliko ste zainteresirani, a smatrate da Vaš profesionalni profil odgovara navedenim uvjetima, molimo da svoju ponudu sa životopisom, najkasnije do 23.05.2023. godine, pošaljete na:

e-mail adresu: ljudski.potencijali@croatiabanka.hr s naznakom:

Natječaj za radno mjesto: Financijski savjetnik

Svi izrazi u ovom natječaju koriste se neutralno te se jednako odnose na muški i ženski rod.

Kandidati koji imaju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze propisane posebnim propisima.

Kandidati koji sukladno članku 102. stavka 1.-3. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz ovog natječaja dostaviti i odgovarajuće dokaze propisane odredbom članka 103. st. 1. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema navedenom Zakonu objavljen je na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr, odnosno na internetskim stranicama Središnjeg državnog portala: https://www.gov.hr.

Prijave na natječaj koje nisu dostavljene pravodobno kao i prijave na natječaj kojima nisu priloženi svi potrebni dokazi neće biti uzete u razmatranje.

Osobni podaci sadržani u prijavi kandidata na ovaj natječaj i priloženoj dokumentaciji uz prijavu, prikupljaju se u svrhu provođenja ovog natječaja i izbora kandidata za prijem u radni odnos te podnošenjem prijave na ovaj natječaj kandidat daje privolu Croatia banci d.d. za korištenje svih njegovih osobnih podataka u navedenu svrhu kao i privolu za korištenje navedenih osobnih podataka u svrhu provedbe postupka testiranja.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka bit će objavljena na internetskoj stranici Banke sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. 

 

 

VODITELJ TIMA SPRJEČVANJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

1 izvršitelj (m/ž)

 

Uvjeti natječaja:

 • VSS, pravnog smjera ili ekonomskog smjera
 • 5 godina radnog iskustva od toga 2 godine u bankarstvu
 • minimalno 2 godine radnog iskustva na poslovima sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ili u poslovima usklađenja poslovanja s propisima ili certificiranje iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
 • dobro poznavanje bankarskog poslovanja i regulative za područje sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma
 • organizacijske i komunikacijske sposobnosti, analitičnost te sklonost timskom radu
 • dobro znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • dobro znanje rada u MS Office okruženju poznavanje informacijskih tehnologija

Nudimo:

 • rad u poticajnom i dinamičnom radnom okruženju
 • fleksibilno radno vrijeme
 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
 • dostupne edukacije i školovanja
 • stjecanje iskustava na raznim područjima poslovanja Banke
 • ravnotežu privatnog i poslovnog života
 • siguran posao
 • prigodne novčane nagrade i izvanredne potpore
 • brigu o vašem zdravlju kroz kontinuirane sistematske preglede
 • plaćene troškove prehrane i prijevoza
 • IT opremu prema zahtjevima posla

Ugovor o radu za radno mjesto Voditelj Tima sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma zaključuje se na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci.

Mjesto rada: Zagreb

Ukoliko ste zainteresirani, a smatrate da Vaš profesionalni profil odgovara navedenim uvjetima, molimo da svoju ponudu sa životopisom, najkasnije do 26.05.2023. godine, pošaljete na:

e-mail adresu: ljudski.potencijali@croatiabanka.hr s naznakom:

Natječaj za radno mjesto: Voditelj Tima sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma


Svi izrazi u ovom natječaju koriste se neutralno te se jednako odnose na muški i ženski rod.

Kandidati koji imaju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze propisane posebnim propisima.

Kandidati koji sukladno članku 102. stavka 1.-3. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz ovog natječaja dostaviti i odgovarajuće dokaze propisane odredbom članka 103. st. 1. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema navedenom Zakonu objavljen je na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr, odnosno na internetskim stranicama Središnjeg državnog portala: https://www.gov.hr.

Prijave na natječaj koje nisu dostavljene pravodobno kao i prijave na natječaj kojima nisu priloženi svi potrebni dokazi neće biti uzete u razmatranje.

Osobni podaci sadržani u prijavi kandidata na ovaj natječaj i priloženoj dokumentaciji uz prijavu, prikupljaju se u svrhu provođenja ovog natječaja i izbora kandidata za prijem u radni odnos te podnošenjem prijave na ovaj natječaj kandidat daje privolu Croatia banci d.d. za korištenje svih njegovih osobnih podataka u navedenu svrhu kao i privolu za korištenje navedenih osobnih podataka u svrhu provedbe postupka testiranja.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka bit će objavljena na internetskoj stranici Banke sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.