Natječaji

Zapošljavanje

Croatia banka d.d., Zagreb, R. F. Mihanovića 9, je hrvatska banka, orijentirana na poslovanje s građanima, malim i srednjim poduzetnicima. U cilju daljnjeg poboljšanja kvalitete bankarskih usluga, a polazeći od činjenice da uspjeh svakog poslovnog subjekta ovisi o njegovim radnicima, ovim putem Banka traži motiviranu, komunikativnu i proaktivnu osobu za radno mjesto

 

Programer / Pripravnik

1 izvršitelj (m/ž)

 

Uvjeti:

 • VSS, VŠS, iznimno SSS elektrotehničkog, matematičkog, informatičkog ili ekonomskog smjera
 • organizacijske i komunikacijske sposobnosti
 • sklonost timskom radu
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu

Prednosti:

 • poželjno iskustvo u programiranju u PL/SQL, Oracle Designer, Oracle Reports, Jasper Reports, APEX

Ugovor o radu za radno mjesto Programer zaključuje se na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci ili za radno mjesto Pripravnik za radno mjesto Programer zaključuje se na određeno vrijeme, u trajanju od najduže godinu dana uz obvezni probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci

Mjesto rada: Zagreb 

Ukoliko ste zainteresirani, a smatrate da Vaš profesionalni profil odgovara navedenim uvjetima, molimo da svoju ponudu sa životopisom, najkasnije do 12.01.2022. godine, pošaljete na:

e-mail adresu:ljudski.potencijali@croatiabanka.hr

s naznakom: Natječaj za radno mjesto: Programer / Pripravnik


Svi izrazi u ovom natječaju koriste se neutralno te se jednako odnose na muški i ženski rod.

Kandidati koji imaju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze propisane posebnim propisima.

Kandidati koji sukladno članku 102. stavka 1.-3. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz ovog natječaja dostaviti i odgovarajuće dokaze propisane odredbom članka 103. st. 1. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema navedenom Zakonu objavljen je na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr, odnosno na internetskim stranicama Središnjeg državnog portala: www.gov.hr

Prijave na natječaj koje nisu dostavljene pravodobno kao i prijave na natječaj kojima nisu priloženi svi potrebni dokazi neće biti uzete u razmatranje.

Osobni podaci sadržani u prijavi kandidata na ovaj natječaj i priloženoj dokumentaciji uz prijavu, prikupljaju se u svrhu provođenja ovog natječaja i izbora kandidata za prijem u radni odnos te podnošenjem prijave na ovaj natječaj kandidat daje privolu Croatia banci d.d. za korištenje svih njegovih osobnih podataka u navedenu svrhu kao i privolu za korištenje navedenih osobnih podataka u svrhu provedbe postupka testiranja.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka bit će objavljena na internetskoj stranici Banke sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. 
 

 

Croatia banka d.d., Zagreb, R. F. Mihanovića 9, je hrvatska banka, orijentirana na poslovanje s građanima, malim i srednjim poduzetnicima. U cilju daljnjeg poboljšanja kvalitete bankarskih usluga, a polazeći od činjenice da uspjeh svakog poslovnog subjekta ovisi o njegovim radnicima, ovim putem Banka traži motiviranu, komunikativnu i proaktivnu osobu za radno mjesto

 

FINANCIJSKI SAVJETNIK

 1 izvršitelj (m/ž)

 

Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:

 •  VSS, iznimno VŠS (dugogodišnje iskustvo i visoka kvaliteta stručnosti), ekonomskog smjera
 •  3 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, a u slučaju VŠS - 5 godina iskustva        na istim ili sličnim poslovima
 •  poznavanje zakonske regulative i podzakonskih akata za banke
 •  poznavanje specifičnosti bankarskog poslovanja i ponude
 •  organizacijske sposobnosti
 •  dobro znanje rada u MS Office okruženju
 •  znanje engleskog jezika

 

Prednosti:

 • poznavanje zakonitosti, proizvoda i analiza iz područja poslovanja sa pravnim osobama sa naglaskom na oblikovanje kreditnog financiranja
 • iskustvo u bankarstvu ili financijskom sektoru u radu s poslovnim subjektima
 • iskustvo u prodaji  

 

Ugovor o radu zaključuje se na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci.

Mjesto rada:

 • Osijek

Ukoliko ste zainteresirani, a smatrate da Vaš profesionalni profil odgovara navedenim uvjetima, molimo da svoju ponudu sa životopisom i dokazima za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, ako se na to pozivate, dostavite, najkasnije do 28.01.2022. godine, pošaljete na e-mail adresu:

 

ljudski.potencijali@croatiabanka.hr

 

s odgovarajućom naznakom:

Natječaj za radno mjesto:

Financijski savjetnik u Komercijalnom centru Osijek

 

Svi izrazi u ovom natječaju koriste se neutralno te se jednako odnose na muški i ženski rod.

Kandidati koji imaju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze propisane posebnim propisima.

Kandidati koji sukladno članku 102. stavka 1.-3. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz ovog natječaja dostaviti i odgovarajuće dokaze propisane odredbom članka 103. st. 1. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema navedenom Zakonu objavljen je na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr, odnosno na internetskim stranicama Središnjeg državnog portala: www.gov.hr

Prijave na natječaj koje nisu dostavljene pravodobno kao i prijave na natječaj kojima nisu priloženi svi potrebni dokazi neće biti uzete u razmatranje.

Osobni podaci sadržani u prijavi kandidata na ovaj natječaj i priloženoj dokumentaciji uz prijavu, prikupljaju se u svrhu provođenja ovog natječaja i izbora kandidata za prijem u radni odnos te podnošenjem prijave na ovaj natječaj kandidat daje privolu Croatia banci d.d. za korištenje svih njegovih osobnih podataka u navedenu svrhu kao i privolu za korištenje navedenih osobnih podataka u svrhu provedbe postupka testiranja.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka bit će objavljena na internetskoj stranici Banke sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.