NatječajiCroatia banka - utemeljena
1989. godine

Natječaji

Zapošljavanje

Croatia banka d.d., Zagreb, R. F. Mihanovića 9, je hrvatska banka, orijentirana na poslovanje s građanima, malim i srednjim poduzetnicima. U cilju daljnjeg poboljšanja kvalitete bankarskih usluga, a polazeći od činjenice da uspjeh svakog poslovnog subjekta ovisi o njegovim radnicima, ovim putem Banka traži motiviranu, komunikativnu i proaktivnu osobu za radno mjesto

 

SURADNIK ZA POZADINSKE POSLOVE INVESTICIJSKOG BANKARSTVA

1 izvršitelj (m/ž)

 

Uvjeti natječaja:

  • VŠS, SSS, ekonomist, ekonomski smjer
  • 2 godine radnog iskustva u bankarstvu
  • poželjno poznavanje specifičnosti bankarskog poslovanja
  • organizacijske i komunikacijske sposobnosti
  • sklonost timskom radu
  • dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
  • korištenje MS Office-a

Prednost:

  • iskustvo u pozadinskim poslovima investicijskih transakcija
  • poznavanje knjiženja poslovnih promjena koje su vezane za vrijednosne papire, depozite i kredite.

 

Ugovor o radu zaključuje se na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci.

Mjesto rada: Zagreb

Ukoliko ste zainteresirani, a smatrate da Vaš profesionalni profil odgovara navedenim uvjetima, molimo da svoju ponudu sa životopisom, najkasnije do 29.03.2019. godine.

pošaljete na e-mail adresu:ljudski.potencijali@croatiabanka.hr s naznakom:


Natječaj za radno mjesto: Suradnik


Svi izrazi u ovom natječaju koriste se neutralno te se jednako odnose na muški i ženski rod. Kandidati koji imaju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze propisane posebnim propisima. Kandidati koji sukladno članku 102. stavka 1.-3. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz ovog natječaja dostaviti i odgovarajuće dokaze propisane odredbom članka 103. st. 1. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema navedenom Zakonu objavljen je na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr, odnosno na internetskim stranicama Središnjeg državnog portala: www.gov.hr

Prijave na natječaj koje nisu dostavljene pravodobno kao i prijave na natječaj kojima nisu priloženi svi potrebni dokazi neće biti uzete u razmatranje. Osobni podaci sadržani u prijavi kandidata na ovaj natječaj i priloženoj dokumentaciji uz prijavu, prikupljaju se u svrhu provođenja ovog natječaja i izbora kandidata za prijem u radni odnos te podnošenjem prijave na ovaj natječaj kandidat daje privolu Croatia banci d.d. za korištenje svih njegovih osobnih podataka u navedenu svrhu kao i privolu za korištenje navedenih osobnih podataka u svrhu provedbe postupka testiranja. Obavijest o ishodu natječajnog postupka bit će objavljena na internetskoj stranici Banke sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.