NatječajiCroatia banka - utemeljena
1989. godine

Natječaji

Zapošljavanje

Croatia banka d.d., Zagreb, R. F. Mihanovića 9, je hrvatska banka, orijentirana na poslovanje s građanima, malim i srednjim poduzetnicima. U cilju daljnjeg poboljšanja kvalitete bankarskih usluga, a polazeći od činjenice da uspjeh svakog poslovnog subjekta ovisi o njegovim radnicima, ovim putem Banka traži motiviranu, komunikativnu i proaktivnu osobu za radno mjesto

 

PROGRAMER / PRIPRAVNIK ZA RADNO MJESTO PROGRAMER
1 izvršitelj (m/ž)

 

Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:

 • VSS/VŠS/SSS – FER, PMF, FOI, EF ili SSS informatičkog smjera
 • 1 godina radnog iskustva na programerskim poslovima / bez iskustva
 • organizacijske i komunikacijske sposobnosti
 • sklonost timskom radu
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

 

Prednosti:

 • iskustvo u programerskim poslovima
 • poznavanje Oracle baze podataka
 • iskustvo u razvoju aplikacija korištenjem alata PL/SQL ili SQL
 • iskustvo u radu s alatima Oracle Designer i Oracle Reports
 • iskustvo u radu s alatima APEX, JasperReports, PHP i Java
 • radno iskustvo u bankarstvu.

 

Ugovor o radu za radno mjesto Programer zaključuje se na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci ili za radno mjesto Pripravnik za radno mjesto programer zaključuje se na određeno vrijeme u trajanju od najduže godinu dana, uz obvezni probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci.

 

Mjesto rada:

 • Zagreb.

 

Ukoliko ste zainteresirani, a smatrate da Vaš profesionalni profil odgovara navedenim uvjetima, molimo da svoju ponudu sa životopisom i dokazima za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, ako se na to pozivate, dostavite, najkasnije do 19.07.2018. godine, pošaljete na e-mail adresu:

ljudski.potencijali@croatiabanka.hr

 s naznakom:

Natječaj za radno mjesto (za koje dostavljate zamolbu): Programer ili Pripravnik


Svi izrazi u ovom natječaju koriste se neutralno te se jednako odnose na muški i ženski rod.

Kandidati koji imaju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze propisane posebnim propisima.

Kandidati koji sukladno članku 102. stavka 1.-3. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz ovog natječaja dostaviti i odgovarajuće dokaze propisane odredbom članka 103. st. 1. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema navedenom Zakonu objavljen je na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr, odnosno na internetskim stranicama Središnjeg državnog portala: www.gov.hr

Prijave na natječaj koje nisu dostavljene pravodobno kao i prijave na natječaj kojima nisu priloženi svi potrebni dokazi neće biti uzete u razmatranje.

Osobni podaci sadržani u prijavi kandidata na ovaj natječaj i priloženoj dokumentaciji uz prijavu, prikupljaju se u svrhu provođenja ovog natječaja i izbora kandidata za prijem u radni odnos te podnošenjem prijave na ovaj natječaj kandidat daje privolu Croatia banci d.d. za korištenje svih njegovih osobnih podataka u navedenu svrhu.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka bit će objavljena na internetskoj stranici Banke sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.