NatječajiCroatia banka - utemeljena
1989. godine

Natječaji

Zapošljavanje

 

Croatia banka d.d., Zagreb, R. F. Mihanovića 9, je hrvatska banka, orijentirana na poslovanje s građanima, malim i srednjim poduzetnicima. U cilju daljnjeg poboljšanja kvalitete bankarskih usluga, a polazeći od činjenice da uspjeh svakog poslovnog subjekta ovisi o njegovim radnicima, ovim putem Banka traži motiviranu, komunikativnu i proaktivnu osobu za radno mjesto

 

PROJEKTANT ORGANIZATOR U SLUŽBI INFORMATIČKIH TEHNOLOGIJA I OPĆIH POSLOVA,  SEKTOR KORPORATIVNIH FUNKCIJA PODRŠKE

1 izvršitelj (m/ž)

 

Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati:

  • VSS, iznimno VŠS, elektrotehničkog, informatičkog, matematičkog ili ekonomskog smjera
  • 3 godine radnog iskustva na poslovima razvoja informatičkog sustava
  • organizacijske i komunikacijske sposobnosti
  • sklonost timskom radu
  • znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednosti:

  • poznavanje bankarskog poslovanja
  • iskustvo u radu sa nekim od slijedećih tehnologija i programskih jezika:

- Oracle SQL, PL-SQL

- MSSQL SQL , T-SQL

- C#

- Clarion for Windows

- ETL / ELT procesi

- IIS

Ugovor o radu za radno mjesto Projektant organizator zaključuje se na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci.

Mjesto rada: Zagreb

Ukoliko ste zainteresirani, a smatrate da Vaš profesionalni profil odgovara navedenim uvjetima, molimo da svoju ponudu sa životopisom i dokazima za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, ako se na to pozivate, dostavite, najkasnije do 18.11.2019. godine

pošaljete na e-mail adresu:ljudski.potencijali@croatiabanka.hr s odgovarajućom naznakom:

Natječaj za radno mjesto:Projektant organizator

Svi izrazi u ovom natječaju koriste se neutralno te se jednako odnose na muški i ženski rod.

Kandidati koji imaju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze propisane posebnim propisima.Kandidati koji sukladno članku 102. stavka 1.-3. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz ovog natječaja dostaviti i odgovarajuće dokaze propisane odredbom članka 103. st. 1. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema navedenom Zakonu objavljen je na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr, odnosno na internetskim stranicama Središnjeg državnog portala: www.gov.hr

Prijave na natječaj koje nisu dostavljene pravodobno kao i prijave na natječaj kojima nisu priloženi svi potrebni dokazi neće biti uzete u razmatranje.Osobni podaci sadržani u prijavi kandidata na ovaj natječaj i priloženoj dokumentaciji uz prijavu, prikupljaju se u svrhu provođenja ovog natječaja i izbora kandidata za prijem u radni odnos te podnošenjem prijave na ovaj natječaj kandidat daje privolu Croatia banci d.d. za korištenje svih njegovih osobnih podataka u navedenu svrhu kao i privolu za korištenje navedenih osobnih podataka u svrhu provedbe postupka testiranja.Obavijest o ishodu natječajnog postupka bit će objavljena na internetskoj stranici Banke sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.