Croatia banka - hrvatska i
pouzdano vaša

O nama

Društveno odgovorno poslovanje

Croatia banka je društveno osviještena institucija koja prepoznaje važnost poticanja i aktivnog sudjelovanja u događajima koji doprinose razvitku društva u cjelini.

U procesu odobravanja sponzorstava i donacija Banka nastoji pružiti pomoć i podršku djeci i humanitarnim programima te sadržajima i projektima iz područja kulture i sporta, a sve u skladu sa svojim trenutnim mogućnostima.

Ciljevi koje Croatia banka nastoji postići u procesu odobravanja sponzorstava i donacija su:

  • doprinositi kvaliteti življenja u gradovima, mjestima ili regijama u kojima Banka djeluje,
  • sudjelovanjem u rješavanju problema u društvu Banka nastoji biti „dobar građanin“,
  • kontinuirano graditi gospodarsku i socijalnu odgovornost i reputaciju Banke,
  • sudjelovati u uspostavljanju novih kriterija iniciranjem promjena na hijerarhijskoj ljestvici društvenih vrijednosti stvaranjem novih vrijednosti,
  • pratiti aktualne društvene i gospodarske događaje u Hrvatskoj te odobravanjem sponzorskih i donatorskih sredstava biti socijalno osjetljiv i odgovoran financijski i gospodarski subjekt. 

Prioritetna područja za koje je Banka spremna sponzorirati i donirati su znanost, kultura i umjetnost (knjiga, kazalište, film, dizajn, likovna umjetnost), inovatorstvo, stručni skupovi s područja bankarstva i financija, šport i humanitarne akcije.

Ukoliko želite predati na razmatranje zamolbu za sponzorstvo ili donaciju molimo ispunite obrazac koji se nalazi u vezanim dokumentima.

 

Antikorupcijski program

Zaposlenici Banke u poslovanju i postupanju sa suradnicima, klijentima, dobavljačima, konkurentima, ustanovama, dioničarima i širom javnošću pridržavaju se etičkih načela zasnovanih na dobrim običajima, poštenju, savjesnosti i stručnosti.

Ako postoje sumnje i pritužbe na neetičko i moguće koruptivno ponašanje zaposlenika, molimo da ih uputite na adresu antikorupcija@croatiabanka.hr kako bismo proveli mjere s ciljem suzbijanja i sprječavanja takvih pojava. Sadržaj e-pošte, odnosno prijava bit će dostupan isključivo i samo ovlaštenoj osobi za nepravilnosti.


Osoba za zaprimanje obavijesti o nepravilnostima

Anita Kuvač
Zagreb, R. Frangeša Mihanovića 9
Telefon: 01 2391-143
E-mail: antikorupcija@croatiabanka.hr

 

Povjerenik za etiku

Maja Jurlina
Zagreb, R. Frangeša Mihanovića 9
Telefon: 01 2391-297
E-mail: maja.jurlina@croatiabanka.hr

 

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i pravo na ponovnu uporabu informacija ostvaruje se temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13), Izmjena i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 85/15) te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 69/2022) podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva CROATIA BANCI d.d.

Kontakt podaci Službenika za informiranje su sljedeći:

Maja Jurlina
Zagreb, R. Frangeša Mihanovića 9
Telefon: 01 2391-297
Telefaks: 01 2338-141
E-mail: pristup.informacijama@croatiabanka.hr

 

Regulatorni okvir za djelatnost Banke kao kreditne institucije i pružatelja investicijskih usluga dostupan je na stranicama regulatora/supervizora Hrvatske narodne banke (HNB) i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA):

 

Pristup informacijama možete zatražiti ispunjavanjem za to predviđenog obrasca Zahtjeva za pristup informacijama ili Zahtjeva za dopunu ili ispravak informacija ili Zahtjeva za ponovnu uporabu informacija, kojeg može dostaviti izravno Službeniku za informiranje putem gore navedenih kontakt podataka poštom, telefaxom ili e-mailom.

Akti kojima se uređuje pravo pristupa informacijama su:

 -  Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22) putem poveznice:
   
    https://zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama

-   Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave  

    informacije (NN 12/14, 15/14 i 141/22) putem poveznica:

    https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

    https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_15_316.html

    https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_141_2149.html

 

-   Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup

    informacijama (NN 83/14) putem poveznice:

    https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_10_137_2418.html