Croatia banka - hrvatska i
pouzdano vaša

O nama

Uprava i Nadzorni odbor

Uprava Banke:

Danijel Luković, predsjednik Uprave

Katarina Stanić, članica Uprave

 

Nadzorni odbor:

Branka Grabovac, predsjednica Nadzornog odbora

Zdenka Pogarčić, zamjenica predsjednice Nadzornog odbora

Maruška Vizek, članica Nadzornog odbora

Alen Stojanović, član Nadzornog odbora

Igor Borošak, član Nadzornog odbora


Odbor za reviziju

Marija Hrebac, predsjednica Odbora za reviziju

Zdenka Pogarčić, članica

Ana Michieli Pavuna, članica

Odbor za rizike

Branka Grabovac, predsjednica Odbora za rizike

Maruška Vizek, članica

Igor Borošak, član

Alen Stojanović, član