Croatia banka - hrvatska i
pouzdano vaša

O nama

Uprava i Nadzorni odbor

Uprava Banke:

Danijel Luković, predsjednik Uprave

Katarina Stanić, članica Uprave

 

Nadzorni odbor:

Maruška Vizek, predsjednica Nadzornog odbora

Branka Grabovac, zamjenica predsjednice Nadzornog odbora

Zdenka Pogarčić, članica Nadzornog odbora

Ana Michieli Pavuna, članica Nadzornog odbora

Igor Borošak, član Nadzornog odbora


Odbor za reviziju i rizike:  

Branka Grabovac, predsjednica Odbora za reviziju i rizike

Maruška Vizek, zamjenica predsjednice Odbora za reviziju i rizike

Marija Hrebac, članica