Croatia banka - hrvatska i
pouzdano vaša

O nama

Uprava i Nadzorni odbor

Uprava Banke:

Branka Grabovac, predsjednica Uprave

Zoran Sabolić, član Uprave

 

Nadzorni odbor:

Maruška Vizek, predsjednica Nadzornog odbora

Josip Lozančić, zamjenik predsjednice Nadzornog odbora

Zdenka Pogarčić, članica Nadzornog odbora

Ana Michieli Pavuna, članica Nadzornog odbora


Odbor za reviziju i rizike:  

Maruška Vizek, zamjenica predsjednika

Marija Hrebac, članica

Josip Lozančić, član