OsiguranjaCroatia banka - utemeljena
1989. godine

O investicijskim fondovima


Investicijski Fondovi

Što su otvoreni investicijski fondovi?

Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (UCITS) predstavlja skup raznovrsnih vrijednosnih papira sa krajnjim ciljem maksimizacije prinosa za ulagače. UCITS fond osniva društvo za upravljanje UCITS fondovima te ulaže zajedničku imovinu ulagatelja u financijsku imovinu u skladu s odredbama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, prospekta i pravila fonda.

Pomno biranim vrijednosnicama, prema pripadajućim prospektima fondova, kroji se investicijski plan koji  može predstavljati  idealnu  mjeru štednje za budućnost.

Zašto ulagati u otvorene  investicijske fondove?

  1. Diverzifikacija:  Kada kupujete udjele u investicijskim fondovima, Vaš novac se kombinira sa novcem ostalih investitora, te Vam osigurava pripadajući udjel u određenom fondu. UCITS fond se sastoji od različitih investicija u vrijednosne papire koje omogućuju investitorima minimiziranje rizika na najmanju moguću razinu.
  2. Profesionalni menadžment: Pojedinci često nemaju niti znanja ni vremena kako bi upravljali svojim investicijama, stoga se obraćaju profesionalcima koji upravljaju UCITS fondovima. Menadžeri fondova imaju bolji uvid u tržište kapitala te donose bolje odluke što se tiče održavanja portfelja sa konačnim ciljem što većih prinosa.
  3. Likvidnost: Fondovi ulažu isključivo u likvidne dionice kojima se trguje na uređenim tržištima s visokim volumenima. Udjeli u fondu mogu se prodati u bilo kojem trenutku u kojem ulagatelj odluči to napraviti. Zakonska obveza za isplatu ulagatelja je 7 dana, a politika Platinum Investa  je isplatiti ulagatelja u roku 24 sata.
  4. Kapitalni rast: Razina povrata kojem se ulagatelji nadaju i razina rizika koji snose ovisi o sistemu rizik-nagrada ravnoteže. Menadžeri koji teže većem rastu spremni su riskirati ulaganjem u manje, dinamičnije tvrtke. Menadžeri koji teže stabilnijim prinosima ulažu u tvrtke koje su fundamentalno dobre te koje su imunije na tržišne šokove.
  5. Planiranje budućnosti: Ciljevi ulaganja u UCITS fondove mogu biti različiti, ali rezultat je uvijek isti - iskorištavanje ostvarenih prinosa za planiranje bolje i sigurnije budućnosti. Akumuliranje kapitala kroz godine zna biti težak zadatak, stoga ulaganje u UCITS fondove kojim upravljaju stručnjaci predstavlja adekvatno rješenje za bolju budućnost.

 

Kome su namijenjeni otvoreni investicijski fondovi?

  • Svim fizičkim i pravnim osobama koje raspolažu s viškom likvidnosti, a kojeg žele s određenim ciljem uložiti na duži rok (preporučeni period ulaganja u dioničke investicijske fondove je duže od tri godine).
  • Ulagači za koje su namijenjeni dionički investicijski fondovi su:
  1. Fizičke i pravne osobe koje posjeduju veći iznos viška likvidnosti;
  2. Fizičke osobe koje periodički (tjedno, mjesečno, kvartalno...) uplaćuju višak likvidnosti (najčešće putem trajnog naloga).

 

Na raspolaganju Vam stoje dva dionička fonda: PLATINUM BLUE CHIP (UCITS fond koji ulaže u najbolje kompanije izlistane na europskim burzama; denominiran u valuti EUR) i PLATINUM GLOBAL OPPORTUNITY (UCITS fond koji ulaže u najbolje američke kompanije, izlistane na američkim burzama; denominiran u valuti USD).

 

PLATINUM BLUE CHIP (link na stranicu http://platinuminvest.hr/platinum-fondovi/blue-chip/)

PLATINUM GLOBAL OPPORTUNITY (link na stranicu http://platinuminvest.hr/platinum-fondovi/global-opportunity/)

Za više informacija obratite se s povjerenjem u Vama najbližu poslovnicu Croatia Banke.

Platinum