OsiguranjaCroatia banka - utemeljena
1989. godine

ŽIVOTNO OSIGURANJE

Croatia banka d.d. kao posrednik u osiguranju djeluje u ime i za račun društva za osiguranje za koje obavlja poslove distribucije osiguranja i to:

Životnih osiguranja za:

  • Merkur osiguranje d.d.
  • Agram Life osiguranje d.d.
  • Croatia osiguranje d.d.
  • GRAWE osiguranje d.d.

 

Opće informacije i informacije o sukobu interesa i transparentnosti koje posrednik u osiguranju pruža prije sklapanja ugovora o osiguranju (čl. 431. i 432. Zakona o osiguranju)